Cała wspólnota seminaryjna: księża przełożeni, klerycy i pracownicy świeccy na czele z księżmi biskupami: Andrzejem, Wojciechem i Józefem przywitali Cudowny Obraz Pani Jasnogórskiej na placu przed Seminarium i w uroczystej procesji wprowadzili go do kaplicy seminaryjnej. Następnie ks. bp Andrzje F. Dziuba, który przewodniczył Eucharystii rozpoczętej zaraz po nabożeństwie powitania, zapalił świecę maryjną przy obrazie, a ks. rektor Sławomir Wasilewski odczytał perykopę Ewangelii. Po udzieleniu błogosławieństwa ewangeliarzem używanym w czasie peregrynacji Obrazu po diecezjach ojciec duchowny, ks. Zbigniew Przerwa odczytał telegram Ojca Świętego Franciszka, w którym papież zapewniał o swojej modlitwie w duchowym dziele peregrynacji i pozdrawiał diecezjan. Ostatnią częścią obrzędów rozpoczynających nawiedzenie były słowa powitania jakie do Matki Bożej skierowali ks. rektor i senior alumnów, kl. Jakub Zakrzewski. W powitaniu ks. rektora przewodnim motywem była obecność Maryi w naszym życiu, fakt, że Matka Boża Niepokalana, Patronka naszego Domu jest zawsze u Siebie. Z kolei kl. Jakub Zakrzewski w imieniu kleryków prosił Maryję, aby swoim orędownictwem wspierała wszystkich alumnów w ich Bożych dążeniach na drodze ku kapłaństwu.

Mszę św. pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja F. Dziuby sprawowano w intencji całej wspólnoty seminaryjnej. W czasie kazania celebrans nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o Marii i drogocennym olejku nardowym zauważył, że Maryja sama może być określana tym olejkiem, który w pełni został poświęcony Panu. Matka Jezusa ma w sobie także obydwie postawy: Marty, aktywnej i uczestniczącej oraz Marii, kontemplującej oblicze Jezusa. Na zakończenie Eucharystii ks. rektor podziękował wszystkim zgromadzonym. Mogliśmy także, pod zwykłymi warunkami dostąpić odpustu zupełnego związanego z nawiedzeniem Cudownego Wizerunku.

 

error: Zawartość jest chroniona.