Celebracji Mszy św. przewodniczył ks. bp Józef Zawitkowski. Eucharystia tradycyjnie zgromadziła rodziny, przyjaciół i księży proboszczów kleryków, którzy otrzymali posługi. W czasie kazania główny celebrans odwołał się do osoby św. Piotra i kilku kluczowych momentów w jego życiu: powołania, zaparcia się Jezusa, wybrania przez Chrystusa do pasterzowania całemu Kościołowi i męczeńskiej śmierci na krzyżu. Te wydarzenia według ks. bpa Józefa może każdy z nas odnaleźć do swojego życia, a szczególnie Ci, którzy zostali wezwani do pełnienia konkretnych posług w Kościele.

Do grona lektorów zostali włączeni klerycy roku trzeciego: Damian Mirecki, Dawid Olszewski, Damian Wiśniewski i Piotr Zieliński. Od tej chwili Kościół posyła ich, aby przekazywali Słowo Objawione wszystkim wiernym, będą mogli także błogosławić pokarmy przygotowane na stół wielkanocny.

Akolitami zostali klerycy roku czwartego: Tomasz Szcześniak i Krzysztof Wardęcki. Od momentu posłania do pełnienie posługi akolity mogą oni udzielać wiernym Ciała i Krwi Pańskiej, oczyszczać naczynia liturgiczne i wystawiać po publicznej adoracji Najświętszy Sakrament.

Przedstawieni do święceń diakonatu i prezbiteratu zostali klerycy roku piątego: Bartłomiej Borowski, Adrian Czerwiński i Jakub Kita. Przez oficjalne wezwanie do złożenia deklaracji Kościół pragnie wyrazić doniosłość święceń, a także wezwać wszystkich wiernych do modlitwy za kandydatów.

Wszystkich, którzy dzisiaj otrzymali posługi, a także całe zgromadzenie wiernych, które uczestniczyło w dzisiejszej Mszy św. niech Bóg obdarzy błogosławieństwem, a Maryja Niepokalana otacza płaszczem macierzyńskiej opieki. Radości i roztropności w wykonywaniu posługiwania Bogu i Kościołowi życzy cała wspólnota WSD w Łowiczu swoim braciom.

error: Zawartość jest chroniona.