Pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja F. Dziuby uczestniczyliśmy w sprawowaniu Najświętszej Ofiary. Celebrans we wstępie przypomniał, że modlić się będziemy za wszystkie narody, a szczególnie za naszą Ojczyznę. Modlitwa ta została wypowiedziana przez wiernych pod koniec celebracji.

W czasie kazania ks. bp Wojciech Osial przypomniał, że potrzeba Bożej łaski i prowadzenia, które oznaczała gwiazda betlejemska, aby poznać Pana. Zarówno katolicy, pozostali chrześcijanie jak i wszyscy ludzie mogą czynić sobie fałszywych bogów: pieniądze, władzę, uznanie, itd. Naszym zadaniem jest pójść za Panem.
Trzy dary w tradycji chrześcijańskiej wskazują na pewne rzeczywistości, o których przypomniał kaznodzieja. Kadzidło służące do składania ofiar przypomina, że Chrystus jest Arcykapłanem nowego i wiecznego Przymierza. Złoto oznacza królowanie Jezusa. Mirra, z której korzystano przy sporządzaniu wonności potrzebnych przy pogrzebach, zapowiada śmierć Zbawiciela na krzyżu. Ks. bp Wojciech Osial zachęcił, abyśmy wiernie kroczyli za Panem, w którym na końcu czasów wszyscy uznają Boga.

 

error: Zawartość jest chroniona.