1 stycznia rozpoczynamy nowy, 2017 rok Pański. Kościół w tym dniu czci Maryję zwracając uwagę wiernych na jej Boże Macierzyństwo. Tytuł ten przysługuje Jej z racji roli, jaką odegrała w dziejach zbawienia, którą zgodziła się wypełnić – poczęła Jezus Chrystusa, urodziła Go i wychowała. O narodzinach Zbawiciela, odwiedzinach pasterzy i nadaniu imienia Narodzonemu mówi nam Ewangelia. Naszą uwagę zwraca zachowanie Maryi, która nie szczyciła się swoją nadzwyczajną rolą, ale wszystko zachowywała wiernie w swoim sercu, tzn. była zasłuchana w Słowo Boże, które Ją prowadziło.

Dla wielu może się wydawać o wiele trudniejsze zrozumienie prawdy, że Maryja jest nie tylko Matką Jezusa, ale i każdego z nas. Tłumaczy tę tajemnicę wiary św. Paweł. Apostoł mówi, że Jezus został zrodzony z Dziewicy, aby wykupić ludzi z niewoli Prawa. Ono nie może zbawić, ponieważ ci, którzy je wypełniają, opierają się tylko na swoich uczynkach.  Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wykupił wszystkich z niewoli Prawa przez łaskę. A ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Boga na wzór Jezusa, to Jego Matka, Maryja, jest także naszą Matką.

Dzięki temu, że Jezus nas wykupił z grzechów możemy razem z Maryją i wszystkimi, którzy wierzą w Zbawiciela prosić o błogosławieństwo, jakie Bóg powierzył arcykapłanowi Aaronowi. My także za wstawiennictwem Maryi, naszej Matki, możemy prosić Boga w licznych naszych potrzebach. U początku nowego roku kalendarzowego módlmy się na nasze rodziny, parafie, diecezję, duchowieństwo, Polskę i świat cały, aby uznały Jezusa za króla swoich serc, a Maryję za Matkę wszystkich ludzi.

Adrian Czerwiński
kurs V

 

error: Zawartość jest chroniona.