Św. Paweł powie do młodego Kościoła Koryntu: „Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!” (1 Kor 1,26). Nieustanne wsłuchiwanie się w głos serca ma prowadzić nie do egoizmu, ale do odpowiedzi na pytanie: Czy podążam słuszną drogą, drogą wyznaczoną przez Boga? Kolejny raz mogliśmy wspólnie z mieszkańcami naszej diecezji mówić o tym, jak Najwyższy wezwał nas i jak dalej wzywa. Powołanie bowiem jest nie tylko jednorazowym usłyszeniem głosu Pana nad panami, ale codziennym odpowiadaniem na ten głos.

Za wszelką modlitwę, ofiarowane w intencji naszej wspólnoty wyrzeczenia i praktyki pobożne, a także za ofiary materialne serdecznie DZIĘKUJEMY! Niech Maryja ma wszystkich naszych dobroczyńców w swojej matczynej opiece.

error: Zawartość jest chroniona.