U początku Eucharystii ks. Rektor powitał wszystkich zgromadzonych na czele z ks. bp. Andrzejem F. Dziubą, który przewodniczył liturgii. Ks. Rektor zauważył, w związku z obchodzonym dzisiaj Dniem Nauczyciela, że Jezus ma być dla nas Mistrzem prowadzącym do Ojca. Kazanie wygłosił ks. dr Michał Wasilewski, wykładowca teologii moralnej w naszym Seminarium od bieżącego roku. W homilii poruszono temat żywej świątyni, z racji tego, że dzisiaj parafia katedralna w Łowiczu, do której przynależymy obchodzi święto poświęcenia.

Ks. Rektor na auli seminaryjnej przedstawił zgromadzonych gości i w przemówieniu inaugurującym rozpoczęcie roku akademickiego powiedział, że Jezus jest dla nas Prawdą, a my sami mamy być ludźmi refleksji na wzór Maryi. Następnie ks. prof. dr hab. Stanisław Kur dokonał immatrykulacji kleryków kursu pierwszego włączając ich tym samym do grona studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela. Wykład inauguracyjny, który nosił tytuł Etos miłosierdzia w nauczaniu papieża Franciszka wygłosił ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, pracownik naukowy UKSW i wykładowca teologii moralnej seminarium płockiego. Ks. bp Andrzej F. Dziuba podziękował wszystkim za przybycie i życzył alumnom oraz wykładowcom i moderatorom postępowania w łasce, świętości i miłosierdziu na wzór Maryi.

 

error: Zawartość jest chroniona.