Przez akt złożenia ślubów ks. dr Leszek Niewiadomski został definitywnie włączony do grona osób żyjących według rad ewangelicznych (stan życia konsekrowanego). Życie pustelnicze pierwszego księdza diecezjalnego w Polsce, który przyjął taki sposób realizacji Chrystusowego powołania polega na zachowaniu: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Poza tym ta forma życia w Kościele zawiera w sobie cztery charakterystyczne cechy: surowsze odsunięcie się od świata, milczenie odosobnienia (życie w pustelni), gorliwa modlitwa i pokuta. Konsekrowany pustelnik diecezjalny oprócz życia podług wymienionych zasad przyjmuje także Regułę życia, w której zobowiązuje się spełniać swoje posłannictwo według zaleceń biskupa diecezjalnego.

Po odczytaniu Ewangelii ks. Leszek Niewiadomski został oficjalnie przedstawiony wspólnocie zgromadzonego Kościoła i wyraził prośbę o Miłosierdzie Boże, prosił o łaskę złożenia profesji wieczystej w życiu pustelniczym. Po homilii pustelnik diecezjalny złożył wieczyste śluby pustelnicze i przyjął konsekrację pustelniczą w formie uroczystego błogosławieństwa. Następnie ks. bp Andrzej F. Dziuba wręczył mu Krzyż Pustelniczy, który stanowił widoczny znak konsekracji.

Ks. dr. Leszkowi Niewiadomskiemu, wieloletniemu wykładowcy przedmiotów filozoficznych w naszym Seminarium życzymy wielu łask, sił i pokory na trudnej i niezwykłej drodze życia pustelniczego, którą będzie realizował wsłuchany w Dobrą Nowinę i wielowiekową tradycję życia pustelniczego obecną w Kościele katolickim.

error: Zawartość jest chroniona.