„Powinniśmy płakać z tymi, którzy płaczą”, przypominał kaznodzieja. Ks. Rektor, a także ks. bp Andrzej F. Dziuba podziękowali wszystkim formatorom, wykładowcom i klerykom za wkład w budowanie wspólnoty seminaryjnej. Na auli księża: Rafał Nawrocki, Paweł Pawlak i Mateusz Wojtczak otrzymali dyplomy stwierdzające posiadanie przez nich tytułu magistra teologii. Neoprezbiterom życzymy dalszych sukcesów naukowych i wzrastania w łasce Bożej.

Na zakończenie roku akademickiego Ksiądz Biskup Ordynariusz, życzył wszystkim alumnom i profesorom zasłużonego odpoczynku. My także jako wspólnota życzymy wszystkim naszym gościom, sympatykom i przyjaciołom Bożego czasu odpoczynku, który każdemu się należy.

error: Zawartość jest chroniona.