Niepokalana Maryja objawiając się dzieciom w Fatimie w 1917 r. powiedziała m.in.: „Widzieliście Piekło, do którego idą grzesznicy. By ich ratować, Pan Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli ludzie się nie nawrócą, Bóg ześle karę, jakiej świat jeszcze nie widział. Wszystko jest w waszych rękach.  O, gdyby ludzie zechcieli wejść w siebie i żałować za swoje grzechy!” Matka Boża objawiając się siostrze Łucji, ukazała jej swoje Serce otoczone cierniami i powiedziała: „Spójrz, córko moja na to Serce otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią mnie co chwilę bluźnierstwami i zniewagami. Ty przynajmniej staraj się pocieszać Mnie, i oznajmij w moim Imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z Łaskami potrzebnymi do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię Świętą, odmówią Różaniec i będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu Tajemnic Różańca Świętego, a to wszystko, aby wynagrodzić mojemu Niepokalanemu Sercu”.

Czy słowa Matki Najświętszej nie są dość przejmujące? Ewangelia mówi, że słowa Jezusowe Maryja zachowywała w sercu swoim. Ona sercem pełnym miłości przyjęła Słowo Przedwieczne, które w Jej łonie stało się ciałem. Z sercem przepełnionym bólem stała pod krzyżem swojego ukochanego Syna. Nabożeństwo do Serca Maryi, jak i dzisiejszy dzień, przypomina nam o konieczności przylgnięcia sercem do Zbawiciela. Serce Matki Bożej zdolne było do miłości najwyższej i największej, ponieważ było „czyste”. Pismo Święte łączy „czystość” z sercem: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). Człowiek czystego serca to taki, który całą swoją miłość kieruje ku Bogu. Z tego powodu Maryja nazywana jest przez wiernych Matką Pięknej i czystej Miłości.

Niech więc dzisiejszy dzień, jak i przesłanie Maryi z Fatimy, uczy nas dostrzegania w każdej rzeczy Słowa Bożego. Starajmy się nie ranić Jej czystego, pełnego miłości Serca, które zawsze otwarte jest dla nas. Módlmy się zawsze o to, o co nas prosiła. O ratunek dla grzeszników, o ustanie zniewag i bluźnierstw, jakie człowiek wypowiada przeciwko Jej Matczynemu Sercu. Chciejmy nasze serca kształtować na wzór Serca Maryi. Niech będą one czyste, ufne, rozmodlone. Oddajmy Maryi siebie, swoje sprawy, rozterki, radości, troski. Niech Niepokalane Serce Maryi triumfuje w nas, naszych rodzinach, społecznościach, Ojczyźnie i na całym świecie.

Bartłomiej Borowski, kurs IV

error: Zawartość jest chroniona.