Kochajmy Pana, bo Serce Jego
Żąda i pragnie serca naszego
Dla nas Mu włócznią rana zadana
Kochajmy Pana, kochajmy Pana

Serce Jezusa przebite na krzyżu jest dla nas niewyczerpanym zdrojem MIŁOŚCI. Jest źródłem życia i świętości, dobroci, cierpliwości i miłosierdzia, pokoju i pojednania, posłuszeństwa i pokory. W Jego Sercu odnajdujemy wytchnienie, spokój, ulgę w cierpieniu, odwagę do przezwyciężenia lęku, wielkoduszność. Tylko w Sercu Jezusa tak naprawdę odkrywamy pełnię naszego człowieczeństwa, czerpiemy potrzebne łaski. W Sercu Jezusa odnajdujemy wszelkie skarby mądrości i umiejętności.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię
(Mt 11, 28).

Serce Jezusa jest nieustannie otwarte dla każdego człowieka. Jezus czeka na nas. Jezus jak Dobry Pasterz szuka Swoich zaginionych owiec. On jak miłosierny Ojciec wychodzi na spotkanie marnotrawnych synów. On chce, abyśmy przytulili się do Jego Serca. On chce nas obmyć w zdroju miłosierdzia. Jezus pragnie, abyśmy na Jego MIŁOŚĆ odpowiedzieli naszą miłością.

Panie Jezu, wylewaj zdroje Twojej MIŁOŚCI na cały świat – na miejsca, w których trwają wojny, prześladowania, konflikty. Wylewaj Swoją MIŁOŚĆ na Kościół – na papieża, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, kleryków. Wylewaj MIŁOŚĆ na szpitale, więzienia, szkoły, miejsca pracy, rodziny. Przygarnij nas wszystkich do Swego miłującego Serca. Tak bardzo tego potrzebujemy.

kl. Jakub Zakrzewski, kurs IV

error: Zawartość jest chroniona.