W czasie kazania poprzedzającego uroczyste błogosławieństwo na zakończenie procesji ks. bp Wojciech Osial przypomniał słowa św. Jana Pawła II zawarte w encyklice Ecclesia de Eucharystia: „Nie zaradzimy naszej biedzie, dopóki nie odkryjemy Eucharystii”. Biskup Osial wskazał także, co należy czynić, aby zrealizować te wskazanie i apel świętego papieża, zawarty w jego ostatniej encyklice. W celu pokonania duchowego ubóstwa, powinniśmy trwać w stanie łaski uświęcającej, przyjmować Komunię św. i o ile to dla nas możliwe, jak najczęściej adorować Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

 

error: Zawartość jest chroniona.