Drugi stopień święceń, czyli prezbiterat jest zwieńczeniem długiego przygotowania, które odbywa się przede wszystkim w Seminarium. Klerycy przez nałożenie rąk, starożytny gest oznaczający przekazanie władzy i mocy Ducha Świętego, zostali włączeniu do wspólnoty prezbiterium diecezji łowickiej, aby pracą, modlitwą i radą pomagać biskupowi diecezji w kierowaniu Ludem Bożym, głoszeniu Słowa i sprawowaniu świętych czynności liturgicznych.

W uroczystej Mszy Świętej, jak jest to w zwyczaju, uczestniczyła rodzina, przyjaciele, bliscy neoprezbiterów, księża i osoby życia konsekrowanego. W czasie kazania ks. bp Andrzej F. Dziuba zarysował trzy podstawowe funkcje, jakie mają pełnić ks. Mateusz, ks. Paweł i ks. Rafał: prorocką, królewską i kapłańską.

Nowym kapłanom łowickiego prezbiterium życzymy, aby Wasza posługa była święta, niestrudzona i owocna. Dzień za dniem upodabniajcie się coraz bardziej do Chrystusa, Arcykapłana Nowego Przymierza, którego to przymierza stróżem jest święty Kościół katolicki, do którego zostaliście posłani. Dziękujemy Wam za wspólne sześć lat życia w naszym Seminarium.

 

 

error: Zawartość jest chroniona.