Wiemy, że Apostołowie wraz z Matką Bożą trwali w skupieniu modlitewnym, oczekując wylania darów Ducha Świętego. Dzisiaj, podobnie i my gromadzimy się wspólnie wokół naszego Pana, trwając na modlitwie i uczestnicząc w tajemnicy zesłania Ducha Świętego, którego Bóg pragnie udzielić każdemu i każdej z nas, aby – jak mówi modlitwa kolekty z dnia dzisiejszego – dokonały sie w naszych sercach liczne cuda.

Gromadzimy się także przy ołtarzu, aby z wiarą przyglądać się eucharystycznemu Ciału naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oczyma wiary widzimy wielki cud, który dzieje się tu i teraz. Jesteśmy świadkami tego wielkiego wydarzenia tak jak Apostołowie i uczniowie z Emaus, gdy Pan łamie chleb na naszych oczach! Zwyczajny chleb staję się nadzwyczajnym Ciałem Chrystusa, a zwyczajne wino nadzwyczajną Krwią naszego Zbawiciela. Jakże to wielka
i niepojęta tajemnica wiary! Święty Paweł poucza nas, że dzięki Duchowi Świętemu możemy powiedzieć Panem jest Jezus. To dzięki Duchowi Świętemu, patrząc na Najświętsze Ciało i Krew Jezusa Chrystusa możemy wykrzyknąć w głębi duszy: To jest Pan! To Duch Święty – tak jak za chwilę usłyszymy w modlitwie nad darami – pobudza nasze serca, abyśmy głębiej zrozumieli tajemnicę Eucharystii i poznali całą prawdę, która daje nam zbawienie i radość wieczną.

Działanie Ducha Świętego nie ogranicza się tylko do naszej obecności w Kościele i uczestnictwa we Mszy Świętej. Duch Święty przenika całe nasze życie, naszą codzienność, abyśmy każdego dnia, umocnieni Jego darami, mogli świadczyć o Chrystusie tak jak pierwsi uczniowie. Księga Dziejów Apostolskich ukazuje nam, jak wielkie cuda zdziałał Duch Święty w życiu prostych uczniów Jezusa, którzy umocnieni Jego darami działali w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej, świadcząc z głęboką wiarą o Chrystusie jako Zbawicielu. Jak to możliwe, że uczniowie nie lękali się głosić Jezusa w obliczu prześladowań i wszelkich trudności? Nie lękali się, ponieważ przyjęli światło Ducha Świętego, który umacnia każdego z nas do mężnego wyznawania wiary w codziennych życiu: w szkole, w pracy, a nie tylko w kościele czy podczas kolędy.

Widzimy jak ważna jest rola Ducha Świętego w życiu Kościoła i każdego z nas. Dlatego wołajmy, aby moc tego szczególnego Pocieszyciela zawsze w nas działała, abyśmy umocnieni Jego darami i łaską, widzieli obecność Chrystusa w sakramentach, a szczególnie w sakramencie Eucharystii, który przyczynia się do naszego wiecznego zbawienia – tak jak przypomina nam o tym modlitwa po komunii. Wołajmy do Ducha Świętego, abyśmy potrafili w naszym codziennym życiu, a szczególnie podczas trudności, świadczyć o Chrystusie. Przybądź Duchu Święty!

Szymon Smółka,
kurs V

error: Zawartość jest chroniona.