O godz. 10.00 zgromadzonych gości: duchownych, siostry zakonne, przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej, młodzież i pozostałych wiernych powitał ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor naszego Seminarium. Całość sympozjum poprowadził ks. bp dr hab. Wojciech Osial. Pierwszy wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Swastek z PWTW (Wrocław). Swoje wystąpienie Ksiądz Profesor zatytułował: „Chrzest księcia Mieszka I i jego wpływ na kondycję duchową i polityczną państwa polskiego”. Prelegent między innymi postawił hipotezę, wedle której Mieszko miałby przyjąć chrzest na terenie Rzeszy Niemieckiej. Hipoteza ta, choć wątpliwa, wywołała żywą dyskusję. Drugi referat pt. „Teologiczno-katechetyczna refleksja nad sakramentem chrztu” przedstawił ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik z UKSW. Referujący poruszył problem znaczenia czynności i obrzędów sakramentu chrztu, zachęcił także do uświadamiania świeckich odnośnie do rangi chrztu w życiu religijnym. Ostatni z prelegentów p. Jan Maria Jackowski, senator RP wygłosił referat pt. „Chrześcijańskie fundamenty państwa polskiego: dziedzictwo, które zobowiązuje szczególnie dziś”. Pan senator zaprezentował min. fragment dokumentu, który uchwaliło Zgromadzenie Narodowe 15 kwietnia br. i zaapelował, abyśmy zachowali dziedzictwo kulturowe i religijne, jakie wynika z chrztu Polski.

W czasie dyskusji poruszono problem chrztu Litwy i wspólnych relacji, kondycji duchowej Francji, którą porównywano z sytuacją panującą w Polsce. Poruszono także problem zobowiązań, jakie mamy wobec świata, będąc chrześcijańskim narodem. Na zakończenie ks. bp Andrzej F. Dziuba nawiązał do życiorysu św. Wojciecha, będącego jednym z fundamentów polskiego Kościoła i wyraził nadzieję, że kolejne sympozjum zgromadzi tak liczną grupę wiernych zainteresowanych losami i przyszłością naszego kraju i narodu.

error: Zawartość jest chroniona.