Egzamin ex universa theologia, czyli sprawdzian wiedzy z całej teologii, jest egzaminem, który poprzedza zakończenie studiów filozoficzno-teologicznych. W czasie egzaminu grono wykładowców na czele z ks. dr hab. Stanisławem Kurem, delegatem PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela prosiło naszych diakonów przygotowujących się do święceń kapłańskich o wyjaśnienie problemów i zagadnień z egzegezy Starego i Nowego Testamentu, teologii fundamentalnej, dogmatycznej i moralnej. Po kilku godzinach wszyscy diakoni pozytywnie zdali egzamin ex universa. Gratulujemy i życzymy powodzenia na ostatnim etapie, jakim jest egzamin magisterski, który odbędzie się już wkrótce.

error: Zawartość jest chroniona.