Chrystus Pan w niebo wstępuje;
Niech się wierny lud raduje!
Na cześć Jego zawołajmy,
Chwałę Panu zaśpiewajmy:
Alleluja, alleluja! 

Czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu przeżywamy Wniebowstąpienie Chrystusa. Jezus wraca do Domu Ojca, aby tam przygotować nam miejsce, aby zesłać nam Ducha Świętego, aby zasiąść po prawicy Boga. Wyprzedza nas do NIEBIESKIEJ OJCZYZNY, aby umocnić naszą nadzieję, że my również tam wejdziemy. Jezus, choć opuścił ziemię, nie zostawił nas sierotami. Jest On obecny w Kościele, w Swoim Słowie i sakramentach. On karmi nas Swoim Ciałem i Krwią. On przebacza nam nasze grzechy. On posyła nam Ducha Świętego, aby umacniać naszą wiarę, nadzieję i miłość.

Jezus przed rozstaniem się z Apostołami pozostawił im zadanie – Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15). Ten mandat misyjny jest realizowany przez Kościół już ponad dwa tysiące lat. Jest to zadanie nie tylko dla papieża, biskupów, kapłanów, misjonarzy, ale dla każdego ochrzczonego – również dla nas. Jesteśmy wezwani, aby dawać świadectwo o Jezusie, aby głosić, że On z miłości do każdego człowieka narodził się, umarł i zmartwychwstał. Mamy przypominać sobie i innym, że nasze życie nie kończy się tu na ziemi, ponieważ nasza ojczyzna jest w niebie (Flp 3, 20), a Jezus tak bardzo pragnie, abyśmy i my przebywali z Nim w Królestwie Niebieskim.

Całe nasze życie jest pielgrzymką do NIEBA. Każdy rok, każdy miesiąc, każdy dzień, a nawet minuta przybliżają nas do NIEBIESKIEJ OJCZYZNY. Dlatego ważne, abyśmy będąc tu na ziemi, wpatrywali się już w NIEBO. I nie może to być tylko bezczynne spoglądanie ku górze, ale ma być to podążanie za Chrystusem, który jest naszą DROGĄ, PRAWDĄ i ŻYCIEM. On pierwszy wskazał nam drogę do NIEBA. A jest to droga miłości, służby, pokory, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności. Jest to droga Ewangelii, karmienia się Eucharystią, korzystania z sakramentów, nawracania się i stawania się nowym człowiekiem.

Chciejmy dzień po dniu zbliżać się do NIEBIESKIEGO JERUZALEM. Obyśmy mogli kiedyś spotkać się z Jezusem twarzą w twarz i wraz z Maryją, ze świętymi i rzeszą zbawionych na wieki wyśpiewywać hymn uwielbienia naszemu Bogu Ojcu.

 

Bądź radością naszą, Panie,
I nagrodą kiedyś w niebie;
W Tobie chcemy znaleźć chwałę,
Która będzie trwała wiecznie.

(Hymn z nieszporów uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego)

Jakub Zakrzewski, kurs IV

 

error: Zawartość jest chroniona.