Zapraszamy 12 maja 2016 r. (czwartek), o godz. 10.00 do auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu na kolejne sympozjum naukowe, tym razem zorganizowane w kontekście 1050. rocznicy Chrztu Polski. Chcemy lepiej zrozumieć czym stał się dla nas i dla naszego kraju chrzest Mieszka I. Przyjrzymy się temu zagadnieniu od strony historycznej i teologicznej, a także postaramy się odpowiedzieć na pytanie – czym chrzest jest dla nas dzisiaj. Dla wszystkich wstęp jest wolny.

PROGRAM
10.00
Powitanie – ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Łowiczu

Prowadzenie – ks. bp dr hab. Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej

10.10
Chrzest księcia Mieszka I i jego wpływ na kondycję duchową i polityczną państwa
polskiego – ks. prof. dr hab. Józef Swastek (Papieski Wydział Teologiczny
we Wrocławiu)

10.50
Zostaliśmy ochrzczeni czy jesteśmy ochrzczeni? Teologiczno-katechetyczna
refleksja nad sakramentem chrztu – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

11.30
Chrześcijańskie fundamenty państwa polskiego: dziedzictwo, które zobowiązuje
szczególnie dziś – p. Jan Maria Jackowski, senator Rzeczypospolitej

12.10
Przerwa kawowa

12.30
Pytania do prelegentów i dyskusja

13.30
Zakończenie – ks. bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki

error: Zawartość jest chroniona.