Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich przedstawia nam scenę, w której apostołowie Paweł i Barnaba głoszą Ewangelię o Jezusie najpierw Żydom, a później poganom. Pierwsi spośród nich odrzucili Słowo Boże, drudzy uradowali się z tego, że Bóg także dla nich chce szczęścia. Powszechna i wieczna radość zbawionych ze wszystkich narodów świata jest przedstawiona w Apokalipsie wg św. Jana. Jezus, który jest Pasterzem i Barankiem będzie panować na wieki. Może trochę zastanawiać, jak to możliwe, by pasterz był jednocześnie dla owiec barankiem? Jezus będąc Bogiem zawsze prowadzi ludzi do zbawienia, stał się jednak przez zstąpienie na ziemię Człowiekiem, aby to zrealizować. Chciał nam okazać swoją miłość. W końcu jaki Bóg z własnej woli dał się zabić na drzewie krzyża?

Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, ponieważ zna swoje owce. Z kolei owce, aby poznały Pasterza muszą Mu zaufać. Jezus jest Kimś, kto wie co to jest pokusa i duchowe zmaganie, Pan był kuszony i walczył z szatanem, rozumie nasze słabości i rozterki. Z tego powodu nie zostawi nikogo w chwili walki o świętość. My nie znamy wszystkich dróg życia, a On wie jak nas poprowadzić, jak ominąć pułapki i przeszkody. Pierwszym moim krokiem jest zaufanie, wsłuchanie się w głos Pasterza.

Kościół w Niedzielę Dobrego Pasterza przeżywa kolejny Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. Wobec tego faktu warto zapytać: Jak ja realizuję moje powołanie? Choć ta niedziela kieruje nasze myśli szczególnie ku powołaniom kapłańskim, zakonnym i misyjnym, i słusznie, to jednak nie zaszkodzi przez chwilę pomyśleć nad moim pójściem za Panem, bo jest to pójście po wołaniu, za głosem Boga.

Prośmy w tym dniu za wszystkich, którzy w Kościele odczytali swoje powołanie jako służbę dla wspólnoty jako kapłani, osoby życia konsekrowanego. Nie zapomnijmy także o rodzinach, o tych, którzy tworzą grupy parafialne, animatorach, pracownikach naszych parafii, wolontariuszach zaangażowanych w różne dzieła duszpasterskie, szczególnie Światowe Dni Młodzieży. Każda z takich osób realizuje swoje powołanie.

Adrian Czerwiński,
kurs IV.

error: Zawartość jest chroniona.