Drodzy bracia i siostry!
Przyjaciele naszego Seminarium!
Wierni głosiciele Pana, który zmartwychwstał!

Święta Wielkanocne to czas wielkiej radości. Oto po walce na Krzyżu Jezus Chrystus zwyciężył grzech, śmierć, dzieła szatana i po trzech dniach powstał z martwych. W ten sposób Boski Mistrz wypełnił wszystkie proroctwa Starego Testamentu i ukazał pełną wartość Słowa Boga. Oby wspominanie tego największego wydarzenia w historii zbawienia przybliżyło nas wszystkich jeszcze bardziej do Zmartwychwstałego. Niech Wasze rodziny, przyjaciele, znajomi i goście zostaną przemienieni dzięki Barankowi, który zgładził grzech świata.

Odpocznijcie wraz z Jezusem wśród Waszych bliskich, od trosk, niepokoju i trudu. Życzymy wielu sił, aby wspólne spotkania były okazją do dzielenia się miłością, pojednaniem i nadzieją. Szczególnie w tych dniach pamiętamy o Was w naszych modlitwach, w dniach, które stały i stają się tryumfem wiary, nadziei i miłości w Jezusie Zmartwychwstałym, naszym Panu i Zbawcy.

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu 
p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

error: Zawartość jest chroniona.