Kościół nakazuje klerykom, aby poprzez przyjęcie odpowiednich posług i rzetelne ich wypełnianie należycie przygotowali swoje serca i sumienia do kapłaństwa. Wszystkich posług udzielił naszym alumnom ks. bp Wojciech Osial.

Ksiądz Biskup w czasie homilii wskazał, że przede wszystkim w naszej formacji mamy pytać się o to, czy jestem bliżej Boga, czy moja relacja z Jezusem jest coraz silniejsza. Dopiero w relacji pełnego oddania i wierności Słowu Bożemu i Eucharystii będziemy mogli owocnie pełnić powierzone nam zadania.

Lektorat, który przyjmuje się na trzecim roku zobowiązuje alumnów do głębszego życia Słowem Bożym i coraz gorliwszego rozważania go. Upoważnia także do odczytywania lekcji mszalnych z wyjątkiem Ewangelii, a także błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Lektorat wyraża bardzo ważny rys duchowości kapłańskiej, jakim jest zażyła relacja ze Słowem Bożym, które kapłani mają rozważać, modlić się nim, poznawać, a przede wszystkim głosić je i nim żyć. Lektorami zostali alumni roku III: Tomasz Szcześniak i Krzysztof Wardęcki.

Akolitat wyraża drugi ważny rys duchowości kapłana – Eucharystię, z której Kościół czerpie swoją siłę. Akolici są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. i mają prawo udzielać Komunii św. i zanosić ją chorym, a także oczyszczać naczynia liturgiczne. Na dwóch filarach wspiera się liturgia: Słowie Bożym i Najświętszej Ofierze, bez żywego, świadomego i głębokiego przeżywania tych Bożych rzeczywistości jest niemożliwa owocna służba kapłańska, do której seminarium ma nas przygotować. Akolitami zostali alumni roku IV: Bartłomiej Borowski, Adrian Czerwiński, Jakub Kita i Jakub Zakrzewski.

Z kolei kandydatura to oficjalne przedstawienie Kościołowi tych, którzy mają zostać już za kilka miesięcy diakonami, a za rok prezbiterami. Kandydaturę przyjęli alumni roku V: Mateusz  Adamski, Szymon Smółka i Rafał Woronowski.

Wszystkim naszym braciom, którzy otrzymali z rąk ks. bpa Wojciecha Osiala posługi i zostali przedstawieni wspólnocie Kościoła jako kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu życzymy owocnego wzrastania w łasce Bożej, dojrzewania w duchowości i patrzenia na wszystkich wiernych z miłosierdziem, jak nasz Ojciec, co przypomina nam przeżywany Rok Jubileuszowy Miłosierdzia.

error: Zawartość jest chroniona.