Ks. dr Wojciech Rzeszowski, obecnie rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, a wcześniej ojciec duchowny tego seminarium dobrze zna rzeczywistość klerycką i kapłańską od podszewki. Wychodząc od tematu samotności ojciec rekolekcjonista pokazał, jakim darem, zadaniem, ale i niebezpieczeństwem może być samotność, jeżeli jest przeżywana bez Boga i Kościoła. Ksiądz, jak każdy mężczyzna, jest stworzony do relacji, a dla nas ta najważniejsza relacja nazywana miłością oblubieńczą, czyli wyłączną, realizuje się w Jezusie dzięki zachowaniu celibatu. I tego trudnego tematu ks. Wojciech nie próbował pominąć.

Wszystko co zostało nam powiedziane o: nawróceniu, właściwym obrazie Boga, relacjach z mężczyznami i kobietami ma prowadzić do przyjaźni z Bogiem. Kapłan to przyjaciel Boga i cała formacja ma zmierzać do tego, abyśmy byli jak latorośle, które bez winnego krzewu nie mogą nic uczynić (por. J 15,1-8).

 

error: Zawartość jest chroniona.