Głównym konsekratorem był ks. bp Andrzej F. Dziuba, a współkonsekratorami: ks. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce i ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Po odczytaniu Ewangelii ks. Wojciech Osial został zaprezentowany biskupowi Andrzejowi Dziubie przez Kościół jako godny do pełnienia posługi biskupiej, a Arcybiskup Nuncjusz odczytał bullę nominacyjną stolicy Apostolskiej. Po homilii biskup elekt złożył przyrzeczenia: kroczenia śladami Chrystusa, niezłomnego głoszenia Jego nauki i Słowa, obrony ubogich i uciśnionych. Następnie ks. Wojciech Osial padł na twarz, a wszyscy wierni w postawie klęczącej modlili się prosząc o wstawiennictwo wszystkich świętych. Ta prośba poprzedziła najważniejszy akt święceń – nałożenie rąk, znak przekazania mocy Ducha Świętego do godnego wypełniania powierzonych zadań. Po tym starożytnym geście została wypowiedziana modlitwa konsekracyjna. Biskup Andrzej Dziuba kolejno: namaścił ks. bpa Wojciecha Osiala olejem krzyżma na znak umocnienia, nałożył mu pierścień na palec jako znak wierności diecezji łowickiej, dla której nowy biskup został przeznaczony, włożył na głowę ks. bpa Wojciecha Osiala mitrę, symbol mądrości i świętości, i przekazał pastorał, znak władzy pasterskiej nad powierzonym mu ludem.

Ks. bp Wojciech Osial na zakończenie Eucharystii podziękował wszystkim zebranym i na wzór św. Jana Pawła II powiedział, że w Łowiczu wszystko się zaczęło – chrzest, pierwsza spowiedź i Komunia św., wzrost w dojrzałości chrześcijańskiej przekazany w sakramencie bierzmowania, święcenia kapłańskie, a teraz biskupstwo. Prosił także wszystkich o modlitwę w intencji wypełnienia trudnej posługi, którą rozpoczyna.

Biskupowi Wojciechowi Osialowi, profesorowi katechetyki naszego Seminarium życzymy trwania w miłości Bożej i spoglądania w serce, podobnie jak czyni to Pan, wedle tego, jakie Ksiądz Biskup przyjął zawołanie – Dominus cor intuetur. Oby drogi Kościoła prowadziły Księdza Biskupa i powierzony mu lud na spotkanie z Jezusem, który daje nam swoje Ciało i Krew, podobnie jak pelikan, którego Ksiądz Biskup umieścił w swoim herbie.

Dziękujemy za wszelką życzliwość, cenne rady i pomoc w nauce  trudnej, wymagającej sztuki przekazywania orędzia Ewangelii, a przede wszystkim za bycie przykładem w podążaniu ku kapłaństwu Chrystusowemu. Niech Bóg błogosławi Księdzu Biskupowi, a Maryja otacza płaszczem Matczynej opieki!

Zdjęcia zostały zamieszczone dzięki życzliwości Gościa Niedzielnego.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Redakcji „Gościa Niedzielnego”

error: Zawartość jest chroniona.