Rekolekcjonista w swoich rozważaniach skoncentrował się na temacie przeżywania swojej męskości jako drogi do właściwie rozumianego kapłaństwa. Prawdziwemu mężczyźnie, a zatem prawdziwemu kapłanowi, przez całe życie towarzyszy zmaganie i walka: o wiarę w Chrystusa, o wspólnotę Kościoła, której jest pasterzem i o samego siebie. Ks. Grzegorza modlitwą i świadectwem życia wspólnotowego wsparła młodzież, która działa przy parafii p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi w Katolickiej Szkole Kontemplacji Ewangelizacji Młodych „DZIECI ŚWIATŁOŚCI”. Wspólnota ta, założona we Francji przez o. Daniela Ange skupia młodych ludzi, którzy pragną rozeznać swoją drogę powołaniową. Rozeznawaniu towarzyszy ścieranie się charakterów i wzajemne uczenie się. Doświadczenie życia wspólnotowego i świadectwo przeżywania siebie we wspólnocie ma dla nas znaczenie podstawowe, jako że żyjemy w jednym Domu, jakim jest dla nas Seminarium.

error: Zawartość jest chroniona.