Piętnastu młodych ministrantów z dekanatu piątkowskiego otrzymało z rąk ks. bpa Andrzeja F. Dziuby błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Ks. proboszczom, rodzicom, rodzinom i wszystkim, którzy mieli udział w formowaniu nowo promowanych lektorów gratulujemy i pamiętamy o was wszystkich w naszych modlitwach.

Życzymy wiele radości z pełnionego zadania, które powierzył młodym ministrantom Kościół. W tym roku otrzymało błogosławieństwo do funkcji lektora z rąk księży biskupów 146 ministrantów, to rekordowy wynik. Oby wraz z liczbą lektorów umacniała się ich i nasza wiara.

error: Zawartość jest chroniona.