IMG_2364

Rok pierwszy po dwutygodniowym kursie wstępnym zaaklimatyzował się już w Seminarium, wszystko przygotowane, zatem możemy rozpoczynać już dzisiaj rekolekcje przed kolejnym rokiem akademickim. Będziemy się modlić za wszystkich naszych sympatyków i dobrodziejów, ale także sami prosimy o modlitwę w tym czasie intensywnego duchowego wysiłku.

Zachęcamy wszystkich odwiedzających naszą stronę do korzystania ze „Skrzynki intencji”. Wszystkie wasze prośby i modlitwy są przedstawiane Bogu przez całą wspólnotę naszego Seminarium w każdy wtorek za pośrednictwem naszej Matki Maryi, w czasie modlitwy różańcowej.

error: Zawartość jest chroniona.