XI SYMPOZJUM  NAUKOWE

 

   FUNDACJA „RADZIEJOWIANA” 300-lecie fundacji pierwszego Seminarium Duchownego w Łowiczu

 

patronat:                                           J. E. Ks. Bp Andrzej F. Dziuba, Biskup Łowicki

organizatorzy:

Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

Muzeum w Łowiczu

______________________________________________

                                                                                  Serdecznie zapraszamy

                                                            13 czerwca 2015 r. (sobota) godz. 10.00

Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99-400 Łowicz

 

 

PROGRAM SYMPOZJUM

10.00    Powitanie – mgr Marzena Kozanecka-Zwierz, dyrektor Muzeum w Łowiczu, Słowo wstępne – ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu,

Prowadzenie sympozjum – ks. dr hab. Wojciech Osial, Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

 

10.15    Mgr Marzena Kozanecka-Zwierz, dyrektor Muzeum w Łowiczu

Od seminarium do muzeum. Dzieje budynku fundacji prymasów Michała Radziejowskiego oraz Stanisława Szembeka.

 

10.30    Prof. dr hab. Jerzy Kazimierz Pietrzak, Uniwersytet Wrocławski

Mecenat Prymasów Polski nad szkolnictwem w czasach nowożytnych.

 

11.00    Ks. dr Sławomir Wasilewski, Wyższe Seminarium Duchownego w Łowiczu

Prezentacja zachowanych dokumentów.

 

11.15    Przerwa kawowa

 

11.45    Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Łowicz prymasowski na przełomie XVII/XVIII w.

 

12.15    Mgr Piotr Wysocki, Uniwersytet Łódzki

Ćwierćwiecze pod prawosławnym krzyżem. Parafialna cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela w gmachu łowickiego seminarium.

 

12.30    Ks. mgr lic. Stanisław Majkut, Kustosz Skarbca

Mecenat artystyczny fundatorów.

 

12.45    Dyskusja

 

Podsumowanie i słowo końcowe – Jego Ekscelencja ks. prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, Biskup Łowicki

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej – Jego Ekscelencja ks. prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba, Biskup Łowicki.

error: Zawartość jest chroniona.