Jego Ekscelencja, ks. bp Józef Zawitkowski udzielił podczas uroczystej Mszy Świętej posług lektoratu alumnom kursu trzeciego, akolitatu klerykom roku czwartego, a alumni kursu piątego wyrazili gotowość do przyjęcia święceń diakonatu. Na uroczystość przybyły rodziny i najbliżsi kleryków.

Lektorzy są zobowiązani do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Lektorami zostali: Mateusz Adamski, Paweł Gontarz i Sławomir Piotrowski, Szymon Smółka, Rafał Woronowski.

 Akolici, jako słudzy ołtarza mogą puryfikować (oczyszczać) naczynia liturgiczne, rozdawać Komunię św. i zanosić ją chorym. Tą posługą zostali obdarzeni: Łukasz Majer i Mateusz Wojtczak.

 Kandydatura do święceń jest potwierdzeniem, że Kościół w osobie władz seminarium, profesorów i bliskich zweryfikował tych, którzy mają stać się kapłanami. Kandydaturę przyjęli: Łukasz Gawrzydek i Tomasz Stępniak.

Podczas homilii Ks. Biskup wskazał na czas udzielania posług, które mają być niesieniem krzyża Chrystusowego dla pożytku wspólnoty wierzących. Prosił wszystkich zgromadzonych o modlitwę w intencji nowych powołań, aby nie zabrakło lektorów i akolitów, gdy obecni staną się kapłanami.

error: Zawartość jest chroniona.