W uroczystej Eucharystii uczestniczyła rodzina, przyjaciele, znajomi, księża oraz cała wspólnota Seminarium. Po odczytaniu Ewangelii Mateusz został oficjalnie przedstawiony Księdzu Biskupowi, a potem wraz z zakończeniem kazania rozpoczęły się pozostałe obrzędy. Zgromadzenie liturgiczne modliło się litanią, w czasie której wzywano orędownictwa wszystkich świętych. W tym czasie kandydat zachował postawę prostracji – leżenia krzyżem, która symbolizuje całkowite uniżenie się i posłuszeństwo woli Bożej. Następnie Mateusz złożył przyrzeczenia zachowania celibatu dla Królestwa Bożego i wypełnienia zadań, jakie nakłada na niego Kościół. Najważniejsza część obrzędu – nałożenie rąk odbywało się w ciszy. Ten starożytny gest oznacza przekazanie łaski Ducha Świętego i mocy działania wedle woli Bożej. Po modlitwie konsekracyjnej Mateuszowi zostały nałożone właściwe diakonowi liturgiczne szaty – stuła i dalmatyka, oraz przekazano mu Ewangeliarz na znak głoszenia Słowa Bożego.

Diakonat w drodze ku kapłaństwu to ostatni etap przed przyjęciem święceń prezbiteratu, w większości przypadków trwa rok. Diakon staje się duchownym, może proklamować Ewangelię, głosić kazania, chrzcić, a także pełnić kilka innych posług liturgicznych i kościelnych.

Mateuszowi życzymy wsłuchiwania się w głos Bożego powołania oraz kroczenia drogami Zbawiciela w jego dalszej formacji seminaryjnej.

Zdjęcia zamieszczono dzięki życzliwości „Gościa Niedzielnego”.

 

error: Zawartość jest chroniona.