Gdy człowiek odchodzi od Boga, gdy świat zdaje się wyrzucać Go z historii, w sposób szczególny wybrzmiewa orędzie miłości i pokoju, które Zbawiciel zostawił na krzyżu. Młodzi aktorzy dotknięci bólem i cierpieniem własnej choroby w wyjątkowy sposób oddali atmosferę smutku tego momentu, gdy Chrystus umierał za każdego z nas… .

Wojna, brak pracy, nienawiść i kłótnie oraz stół, który już nie łączy a dzieli nasze rodziny, nic z tego nie może przysłonić nadziei Zmartwychwstania. Chrystus każdemu z nas pragnie wlać w serce nadzieję na lepsze jutro. Pragnie łączyć to, co rozdzielone, uzdrowić to, co chore. Każdy z nas niech przyjmie orędzie pustego grobu Jezusa. Śmierć nigdy nie ma ostatniego słowa.

Misteria Męki Pańskiej były okazją do rozmowy z niepełnosprawnymi dziećmi. Nabyliśmy ręcznie przygotowane ozdoby wielkanocne, byśmy nie tylko poprzez słowa, ale i działania przygotowali się do Świąt Paschalnych.

error: Zawartość jest chroniona.