Po uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Wielki Kanclerz PWTW ks. kard. Kazimierz Nycz rozpoczęto wykłady. Pierwszy z nich pt. „Rewolucja seksualna – jej źródła i przyczyny” wygłosił o. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC. Kolejne wykłady poprowadzili s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS pt. „Miłość: duchowość i cielesność. Rewolucje i reaktywacja”, o prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP pt.”Przesłanie i aktualność encykliki Humanae vitae” oraz o. prof dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv. pt.”Odpowiedź Kościoła na współczesne podejście do seksualności”.

Zaproszeni goście przybliżyli nam tę ważną tematykę, jaką jest ludzka seksualność, która dzięki coraz głębszemu zrozumieniu człowieka jest dzisiaj postrzegana nie tylko jako rzeczywistość grzechu, ale także jako piękny dar i zadanie dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla chrześcijan.

error: Zawartość jest chroniona.