Najczęściej dany kurs spotykał się w różnych domach zakonnych czy domach rekolekcyjnych naszej diecezji. Był to czas integracji kursowej i oderwania się nieco od codzienności seminaryjnej. Przebieg takiej wigilii nawiązywał oczywiście do naszych polskich zwyczajów. Składaliśmy więc sobie życzenia, łamaliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy, wręczaliśmy symboliczne upominki i spożywaliśmy postną wieczerzę.

Oprócz wigilii kursowych, rokrocznie organizowaliśmy wigilię seminaryjną, która odbywała się zwykle w przeddzień prawdziwej Wigilii. Zapraszano wtedy także Księży Biskupów, profesorów i pracowników naszej Alma Mater.

Przy tej wigilii każdy rocznik miał swoje zadanie – jedni nakrywali do stołu, inni zmywali po wieczerzy, jeszcze inny rocznik dekorował dom seminaryjny, któryś z kursów oprawiał karpie, a diakoni podawali podczas wieczerzy. Potem rozjeżdżaliśmy się do domów, by z najbliższymi przeżyć święta Bożego Narodzenia.

error: Zawartość jest chroniona.