Dzieło kształcenia nowych wykładowców kontynuuje ks. bp Andrzej F. Dziuba. I można powiedzieć, że wciąż wiele inicjatyw naukowych ogniskuje się na naszym Seminarium. Między innymi na naszym Domu spoczywa obowiązek organizowania corocznego sympozjum naukowego. W tym roku odbyło się już dziesiąte.

Przez te wszystkie lata zorganizowano następujące sympozja: I – Od nuncjatury Achillesa Rattiego do konkordatu Piusa XI [10.05.2005r.]; II – Kardynał Stefan Wyszyński – ojcem jednoczącej się Europy [23.05.2006r.]; III – Wytrwajcie w Miłości Mojej. Perspektywy i nadzieje Kościoła Łowickiego [22.05.2007r.]; IV – Cooperatores Veritatis – Współpracownicy Prawdy Benedykta XVI przesłanie do Ludu Bożego [20.05.2008r.]; V – Nauczycielskie orędzie Apostoła Narodów a współczesna ewangelizacja w Polsce [22.05.2009r.]; VI – Świadectwo życia świętych kapłanów wezwaniem do świętości Kościoła Łowickiego [22.05.2010r.]; VII – Wychowanie i katecheza wobec wyzwań dla Kościoła w Polsce u progu XXI w. [18.05 2011r.]; VIII – Sympozjum poświęcone osobie bł. Bolesławy Lament w 150 rocznicę urodzin [19.05.2012r.]; IX – Między wiarą a niewiarą. Rozmowy na dziedzińcu pogan [25.05.2013r.] i X. De vocatione Dei narratio [10.05.2014r.].

x_sympozjum_naukowe_w_wsd

error: Zawartość jest chroniona.