Biskup Alojzy Orszulik, pierwszy ordynariusz diecezji łowickiej wspomina wydarzenia, które towarzyszyły założeniu diecezji i WSD w Łowiczu: przystosowanie koszar poradzieckich, inaugurację i poświęcenie gmachu Seminarium. Ksiądz Biskup opowiada o postawach, jakie przyjęli księża i wierni wobec zmieniającej się sytuacji, wspomina także pierwsze roczniki alumnów, przybliża proces formowania się kadry profesorskiej i opowiada o wielu innych wydarzeniach.

W drugiej części Ksiądz Biskup wspomina, jakie problemy organizacyjne czekały na niego, gdy zdecydował powołać do życia WSD w Łowiczu.

Część trzecia – Tym razem nasz Rozmówca wspomina jak rozwiązał problemy finansowe, na jakie natknął się budując kaplicę seminaryjną, uposażając wnętrze budynku WSD w Łowiczu i inne miejsca. Przypomina także, co działo się przed samą inauguracją i poświęceniem nowego miejsca formacji alumnów.

W kolejnej, czwartej już części, nasz Gość wspomina poświęcenie Seminarium oraz wydarzenia i sytuacje, nieraz niespodziewane, które towarzyszyły tej uroczystości.

Część piąta – Biskup Alojzy świadom, jak ważnym jest wybór patrona miejsca, w którym będą formować się klerycy, po namyśle, postanowił oddać Seminarium w opiekę Maryi Niepokalanej. W dalszej części wywiadu nasz Gość opowiada o tym, dlaczego akurat Maryja stała się patronką i jakiego miała „konkurenta” w tej roli. Ksiądz Biskup przypomina także, kim powinni być kapłani, którzy są kształtowani w Seminarium.

Część szósta – Tym razem Ks. Bp Alojzym Orszulik wprowadza słuchaczy w tajniki tworzenia kadry naukowej łowickiego Seminarium, opowiada również o tym, jak powoływał pierwszych rektorów naszego domu i na jakie napotkał trudności wybierając kapłanów na tę odpowiedzialną funkcję.

W ostatniej części wywiadu nasz Gość wspomina swoje starania o jak najlepsze warunki materialne dla wspólnoty Seminarium. Kieruje także do kleryków swoje życzenia.

error: Zawartość jest chroniona.