Na temacie powołania, nie tylko do posługi kapłańskiej, skoncentrowali się zaproszeni goście wygłaszając referaty. Jak zawsze przybyli księża biskupi posługujący naszym diecezjanom, kapłani, siostry zakonne oraz młodzież.

Ks. biskup Andrzej Franciszek Dziuba, który rozpoczął sympozjum, zwrócił uwagę na fakt, że powołanie jest problemem każdego z nas. Wszyscy ludzie muszą podjąć decyzję i w jakiś sposób odpowiedzieć na Boże wezwanie.

Pierwszy z prelegentów: ks. dr Krzysztof dydek SJ, były prowincjał jezuitów prowincji południowej polskiej, ojciec duchowny i kierownik duchowny, prowadzący kursy formacyjne przybliżył nam problem „Tożsamość kapłańska a formacja”. Formator zwrócił uwagę na fakt, że kryzys tożsamości jest spowodowany niecałkowitego oddania się Chrystusowi. Jeżeli Jezus jest w centrum życia duchownych to potrafią oni przezwyciężyć niepokoje.

Kolejny z prelegentów, s. dr. Judyta Pudełko, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie przedstawiła temat „Kryzys powołania w Biblii”. Całe Pismo święte od pierwszych rozdziałów Księgi Rozdziału aż do Apokalipsy wg św. Jana jest zaproszeniem do wzięcia udziału w dziele Boga, jest odpowiedzią na głos Stwórcy. Sylwetki Abrahama, Jakuba i Mojżesza uświadomiły słuchającym prawdę, że każde powołanie dokonuje się w konkretnym kontekście kulturowym i historycznym. Bóg wybierając człowieka wchodzi w jego świat i tam wzywa go do spełnienia swojej woli.

Ostatni z prelegentów: ks. dr Marek Szymula, wicerektor WMSD w Warszawie i moderator Domu Formacyjnego w Urlach wygłosił referat „Cele formacji seminaryjnej”. Referent wskazał na to, że dzisiaj młodzi ludzie przychodzący do seminarium są często niezdecydowani, kierują się, tak jak kilkadziesiąt lat temu, rozmaitymi intencjami. Dlatego celem seminarium, który jest zwykłym miejscem wzrastania na drodze ku kapłaństwu jest ukierunkowanie na realizację woli Boga, a odrzucenie wszystkiego co woli Bożej się sprzeciwia.

Po wygłoszonych referatach i krótkiej przerwie przeszliśmy do dyskusji panelowej, w której poruszono m. in. kwestię męskiej tożsamości kapłanów, sposobów przezwyciężania kryzysów w seminarium i życiu kapłańskim, formacji moderatorów, kształtowania cech, dzięki którym klerycy będą mogli żyć swoim powołaniem.

Na zakończenie dziesiątego, jubileuszowego sympozjum, ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba udzielił wszystkim gościom błogosławieństwa. Pamiętajmy w naszych modlitwach o rozeznających powołanie i tych, którzy już je realizują.

error: Zawartość jest chroniona.