5 kwietnia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe pod hasłem Co z tą młodzieżą? Kolejny raz seminaria i ośrodki pozamiejscowe zgromadziły się na uczelni macierzystej aby wspólnie modlić się i rozważać ważne dla współczesnego świata problemy.

Mszy św., która rozpoczęła sympozjum przewodniczył metropolita warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz. Podczas homilii przypomniał postać bł. Jana Pawła II, który dzięki doświadczeniu wiary mógł być autentycznym jej świadkiem i przekazywać wiarę młodym ludziom.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a szczególnie rektorów i alumnów afiliowanych seminariów. Wykład wprowadzający pt. Spojrzenie duszpasterza na młodego człowieka wygłosił ks. dr Piotr Pawlukiewicz. Referaty naukowe wygłosili: ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba Centralna czy peryferyjna pozycja religii w życiu współczesnej młodzieży? oraz mgr Agata Balcerzak Zagrożenia i pozytywny potencjał współczesnej młodzieży w świetle badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Prelegenci podczas swoich wykładów nie zatrzymali się jedynie na teorii, która jako coś ustalonego, nawet zastanego wydaje się nie do końca właściwie opisywać tak dynamiczną grupę jaką jest młodzież. Wszyscy spośród wygłaszających wykłady zwrócili uwagę na potencjał jaki tkwi w młodych ludziach. Jednocześnie podkreślono wpływ negatywnych zjawisk społecznych, na które dzisiejsze młode pokolenie jest narażone.

Po wykładach odbyła się debata duszpasterzy, którzy odpowiadali Co Kościół oferuje młodemu pokoleniu. Poza katechezą i formacją religijną, którą organizują parafię zauważono, że istnieją inne możliwości dotarcia do grup młodzieży. Wskazano również na to, jak ważne jest traktowanie młodych ludzi na poważnie, jak potrzebują oni więzi i autentycznych autorytetów, które nie tylko słowem ale i własnym stylem życia będą pociągać do życia według Ewangelii.

Bardzo często podczas sympozjów naukowych brakuje głosu tych, o których się dyskutuje. Organizatorzy spotkania w pewnej mierze postarali się usunąć tę niedogodność, która rodzi wrażenie, że słowa uczestniczących w debacie „idą w próżnię”. Ks. dr Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Więź” próbował wraz z przedstawicielami mediów katolickich ustalić Czego młodzi oczekują od Kościoła. Wśród najczęstszych potrzeb, jakie Kościół, zarówno duchowni jak i świeccy wskazano na: autentyczność przekazywanych wartości, bliski kontakt, przeżywanie Mszy św. przez szafarzy i umiejętne towarzyszenie młodym, tak, aby nie zastępować im rodziny.

Już za kila dni na stronie PWTW będzie można odsłuchać całego sympozjum, aby powrócić do przedstawionych problemów lub się z nimi zapoznać.

error: Zawartość jest chroniona.