Pielgrzymując do Rzymu spotkaliśmy Pana Włodzimierza Oleksego, który kilkakrotnie wyruszał pieszo w drogę do Wiecznego Miasta. Ze słuchaczami dzieli się swoimi przeżyciami, wspomina spotkania ze św. Janem Pawłem II i trudności, na jakie napotkał podczas wędrowania do grobu Apostoła Piotra.

error: Zawartość jest chroniona.