Modlitwa jest przede wszystkim spotkaniem i słuchaniem Pana, który pragnie abyśmy oddali Mu swój czas. Modlić się to znaczy podjąć pewien trud, wysiłek. Ks. dr Zbigniew Przerwa, ojciec duchowny łowickich kleryków, opowiada o sztuce modlitwy, której mają uczyć się alumni jak najwcześniej, aby być kapłanami na wzór Chrystusa.

Formacja duchowa jest walką, całe nasze życie doczesne jest walką o życie wieczne. Klerycy powinni dążyć do świętości już teraz, aby później mogli służyć innym. Te i inne tematy przywołuje ks. dr Zbigniew Przerwa w związku z formacją duchową.

error: Zawartość jest chroniona.