Seminarium, będąc wspólnotą na wzór rodziny, podobnie jak rodzina przeżywa wizytę duszpasterska.

Choć ta kolęda jest dość nietypowa, ponieważ alumni spotykają się z księżmi przełożonymi codziennie, to jednak jest to czas rozmowy i jednoczącej modlitwy, tak potrzebnej każdemu człowiekowi. Na stole biały obrus, krzyż, zapalone świece, Pismo Święte, woda święcona i kropidło. Podobnie odczuwa się błogosławieństwo mieszkań kleryków- zawsze to Pan, narodzony dwa tysiące lat temu w osobie kałana przychodzi, aby udzielić swojej łaski wszystkim zamieszkującym Seminarium.

error: Zawartość jest chroniona.