Wiara jest poręką tych dóbr, których oczekujemy. W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata zakończyliśmy obchody Roku Wiary, który ogłosił w październiku ubiegłego roku Ojciec Święty Benedykt XVI. Pasterz naszej wspólnoty diecezjalnej, ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba wskazał podczas homilii na Chrystusa , który zawsze chce królować w sercach wszystkich ludzi, aby każdy mógł zostać zbawiony dzięki Bogu, który kocha i pragnie naszej miłości.

Katolicyzm nie jest jakąś przebrzmiałą formą, która tylko dźwięczy w uszach słuchających, dumnych z dziedzictwa kulturowego i zaangażowania Kościoła powszechnego w rozwój cywilizacji, jest on żywym głosem Boga, choć nie raz źle słyszanym. Choć Rok Wiary się kończy, nasza wiara, czyli styl życia przeniknięty Ewangelią nigdy nie będzie się kończyć. Wiara ma stawać się kulturą, społeczeństwo ma być przepojone duchem Dobrej Nowiny. Pamiętajmy w naszych modlitwach szczególnie o tych, którzy każdego dnia giną za Zbawiciela: w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach i innych regionach świata. Niech Maryja, nasza Pani i Przyjaciółka zawsze nas broni a Jezus Chrystus niech będzie dla sprzymierzeńców i wrogów Kościoła Królem Wszechświata.

error: Zawartość jest chroniona.