Spis treści

Część 1 – Sympozjum

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Słowo wstępne na VII Sympozjum Naukowym na temat: Wychowanie i katecheza wobec wyzwań dla Kościoła w Polsce u progu XXI w. (9)

Ks. Krzysztof Pawlina
Pokolenie JP2 – szanse i zagrożenia (13)

Ks. Roman Murawski SDB
Geneza i główne założenia Polskiego Dyrektorium Katechetycznego (21)

Ks. Tadeusz Panuś
Nauczanie religii w szkole w krzywym zwierciadle prasy (31)

Ks. Bp Alojzy Orszulik SAC
Głos, świadectwo świadka (49)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Słowo na zakończenie VII Sympozjum Naukowego na temat: Wychowanie i katecheza wobec wyzwań dla Kościoła w Polsce u progu XXI w. (51)

Część 2 – Artykuły

Ks. Tadeusz Bratkowski
Musica sacra w liturgii
Musica sacra nella liturgia (57)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Antropologiczne orędzie cywilizacji miłości
Messaggio antropologico della civilizzazione dell’amore (69)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Sztuka – spotkanie świata ducha i materii
L’arte – l’incontro del mondo dello spirito e della materia (105)

S. Teresa Antonietta Frącek RM
Z działalności pasterskiej arcybiskupa Felińskiego. Wizytacje – Łowicz 1862
L’attività pastorale dell’arcivescovo Feliński. Le visite pastorali – Łowicz 1862 (115)

Ks. Piotr Karpiński
Czy ks. Józef Tischner był teologiem?
Was Józef Tischner a theologian? (143)

Ks. Wojciech Osial
Kryzys szkolnego wychowania – symptomy i wyzwania
La crisi dell’educazione a scuola – sintomi e sfide (155)

Ks. Zbigniew Pilichowski
Mentalność rozwodowa. Próba refleksji nad zjawiskiem i określenia najpilniejszych zadań Kościoła
Summary (171)

Ks. Zbigniew Przerwa
Kierownictwo duchowe przez korespondencję – aktualny stan zagadnienia
La direzione spirituale per corrispondenza – stato attuale della questione (191)

Ks. Jerzy Swędrowski
O. Stefan Dzierżek SJ (1913-2005) – świadek czasów, gdy odwaga kosztowała
The recapitulation (199)

Ks. Stanisław Skobel
Jan Paweł II – papież spraw ludzkich
Resumé (211)

Paweł Braszczyński
Komunizm w wypowiedziach błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II do Polaków w czasie pielgrzymek do Ojczyzny
Communism in statements of His Holines blessed Pope John Paul II to the Poles during his pilgrimages to Poland (221)

Ks. Mirosław Nowosielski
Wychowanie jako pomoc w rozwoju
Summary (243)

Część 3 – Recenzje

O. Regis Norbert Barwig-Oshkosh (Wisc.)
Bp Andrzej F. Dziuba, „Wy jesteście światłem świata. Rozważania rekolekcyjne wygłoszone w kościele Ojców Jezuitów w Łodzi 16-19 marca 2008 r.”, Red. s. Sara J. Ruchniewicz MSC, Maria Rytel, Wydawnictwo Sióstr Loretanek Warszawa 2009, ss. 125 (253)

Ks. Władysław Wyszowadzki (Londyn)
Andrzej Franciszek Dziuba. Biskup Łowicki, „Samemu Bogu. Z nauczania pasterskiego 2007-2008”, Red. ks. Jerzy Swędrowski, s. Sara J. Ruchniewicz MSC. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2009, ss. 271(255)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, „Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości?”, Niepokalanów 2007, ss. 4 (257)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Michael Burleigh, „Sacred Causes. The Clash of Religion and Politics, from the Great War to the War on Terror”, Harper Collins Publishers, New York 2007, ss. XVIII + 557 (259)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Mitch Horowitz, „Occult America. The Secret History of How Mysticism Shaped Our Nation”, Bantam Books, New York 2009, ss. X + 291 (strony rzymskie nie są numerowane) (262)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Alfred McBride, O. Praem, „A Priest Forever. Nine Signs of Renewal and Hope”, St. Anthony Messenger Press, Cincinnati, Ohio 2010, ss. X + 118 (265)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Małgorzata Chojnacka-Dzieszyńska, „W służbie idei Bożego Grobu”, Red. R. Dzieszyński, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2010,ss. 84 + 8 fotografii (267)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Ks. Antoni Balcerzak, „Wierzę, więc jestem”, Wydawca Firma Janusz Kunke, Inowrocław 2010, ss. 128 + 20 fotografii (269)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Ks. Mieczysław Mateusz Nowak, „Wyjść poza siebie”, Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES, Warszawa 2011, ss. 328 (271)

Ks. Piotr Karpiński
Juan Manuel Burgos, „Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii”, tłum. K. Koprowski, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2010, ss. 205 (273)

O. Ignacy Kosmana OFMConv
Ks. bp Józef Zawitkowski, „Całe życie Was szukałem… błogosławiony Jan Paweł II”, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2011, ss. 126 (277)

O. Ignacy Kosmana OFMConv
Ks. bp Józef Zawitkowski, „Wszystko mi pokrzyżowałeś! Zamyślenia na każdy dzień Wielkiego Postu”, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2011, ss. 181 (279)

Ks. Wojciech Osial
Pakiet edukacyjny „Nasza Boża Rodzina. Religia dla dzieci trzyletnich”, Red. ks. W. Kubik SJ, T. Czarnecka, ks. G. Łuszczak, WAM, Kraków 2011 (280)

Ks. Jerzy Swędrowski
Ks. Ryszard Selejdak, „Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych «Rationes institutionis diaconorum permanentiu»”, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 452 (284)

Ks. Jerzy Swędrowski
Piotr Litka, „Katyński kurier”, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2010, ss. 151 (287)

Ks. Jerzy Swędrowski
O. Gabriel Bartoszewski OFMCap (red.), „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Zapiski i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki 1967-1984”, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM, Warszawa 2010, ss. 224 (290)

Część 4 – Sprawozdania i inne

Ks. Wojciech Osial
20 lat minęło. Katecheza w polskiej szkole. Sprawozdanie z IX Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, Kraków, 7-8 września 2010 roku (295)

Ks. Wojciech Osial
„Verbum Domini” dla katechetycznej posługi Słowa. Sprawozdanie z Sympozjum Wykładowców Katechetyki, Częstochowa, 14-15 września 2011 roku (299)

Ks. Jerzy Swędrowski
Sprawozdanie z sympozjum homiletycznego „Polityka na ambonie” 13 października 2011 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (302)

Ks. Piotr Karpiński
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Tischnerowskiego, Dobro i Prawda, Kraków, 25-27 października 2011 r. (305)

Ks. Sławomir Wasilewski
Przemówienie Rektora podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2011-2012 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, 6 października 2011 r.(314)

Ks. Krzysztof Pawlina
Wykład Inauguracyjny podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2011-2012 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, 6 października 2011 r. Jak żyć dobrze, „gdy czasy są złe”(316)

error: Zawartość jest chroniona.