Spis treści

Część 1 – Sympozjum

VI Sympozjum naukowe
Świadectwo życia świętych kapłanów wezwaniem do świętości Kościoła Łowickiego

Ks. Rektor Mirosław J. Skrobisz
Powitanie (9)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Wprowadzenie i zakończenie. Świadectwo życia świętych kapłanów (13)

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap
Kapłani męczennicy diecezji łowickiej z okresu II wojny światowej
I Sacerdoti martiri della diocesi di Łowicz nel periodo della seconda guerra mondiale (17)

S. Krystyna Dębowska CSFaA
Misja kapłańska Błogosławionego O. Honorata Koźmińskiego
The Priestly Mission of Blessed Fr. Honorat Koźmiński (31)

S. Teresa Antonietta Frącek RM
Zawierzył Opatrzności Bożej – Święty abp Zygmunt Szczęsny Feliński
Si è affidato alla provvidenza di Dio – Santo Arcivescovo Zygmunt Szczęsny Feliński (45)

Ks. Tomasz Kaczmarek
Ks. Jerzy Popiełuszko: świadectwo kapłana męczennika
Fr. Jerzy Popiełuszko: The Testimony of Priest and Martyr (85)

Część 2 – Artykuły

Ks. Zbigniew Cieślak
Chrześcijańskie aspekty polskiego prawa rodzinnego
Aspetti cristiani del diritto familiare polacco (101)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Chrześcijańska odpowiedzialność
La responsabilità cristiana (115)

Ks. Piotr Karpiński
Między religią naturalną a Objawieniem. Filozoficzna koncepcja religii Kardynała Johna Henry’ego Newmana
Between natural religion and revelation. The John Henry Newman’s philosophical concept of religion (155)

Ks. Zbigniew B. Kielan
II quinto comandamento secono Kieslowski – l’analisi Cinematografica
Piąte przykazanie według Kieślowskiego – Analiza Filmu
The Fifth commandament according to Kieślowski – A reflection about the Movie (173)

Ks. Dariusz Kuźmiński
Liturgia della Parola della Santa Messa domenicale del tempo ordinario come una proposta dell’educazione della coscienza cristiana
Formation of Conscience Through the Sunday Eucharistic Liturgy of the Word According to the Ordinary Time of the Liturgical Year (189)

Ks. Wojciech Osial
Implikacje katechetyczno-pastoralne XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (5-26. X. 2008)
Die Katechetisch-pastoralen Implikationen der XII. Ordentlichen Vollversammlung der Bischofssynode „Das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche” (5-26.X.2008) (209)

Ks. Zbigniew Pilichowski
Obraz kapłana w nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI w Roku Kapłańskim
The Immage of the Priest in the Teaching of the Pope Benedict XVI in the Priestly Year (227)

Ks. Marek Raszewski
Edom i inne narody Syro-Palestyny na przełomie drugiego i pierwszego tysiąclecia przed Chr.
The Apostolate and the Profetic Mission of the Lay People in the New Evangelization of the Church (249)

Ks. Mariusz Szmajdziński
šiddāpôn i jērāqôn – dwaj mordercy zbożowi w Am 4,9
šiddāpôn i jērāqôn – two Cereal Murderers in Amos 4:9 (279)

Część 3 – Recenzje

Bp Andrzej F. Dziuba
Marek Balon, „Bohaterowie świętej wojny”, Kraków: Dom Wydawniczy „Rafael” 2008, ss. 415 (297)

Bp Andrzej F. Dziuba
Ks. Daniel Lorenzo Vargas Salazar, „Plan de Pastoral en Accion. Orientaciones para su ejecucion”, Santo Domingo, Republica Dominicana: Instituto Nacional de Pastoral. (2009?), ss. 216 (299)

Bp Andrzej F. Dziuba
Sławomir Oder con Saverio Gaeta, „Perchè è Santo. Il vero Giovanni Paolo II raccontato dal postulatore della causa di beatificazione”, Milano: Rizzoli 2010, ss. 195 (302)

Ks. Wojciech Osial
Paweł Mąkosa, „Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, ss. 635 (304)

Ks. Marek Raszewski
„«Dla mnie żyć to Chrystus!» Rok świętego Pawła w Parafii św. Jakuba w Skierniewicach”, red. J. Pietrzyk – M. Szmajdziński, Skierniewice 2009, ss. 140 (309)

Ks. Mirosław Jacek Skrobisz
Gregory Erlandson, Matthew Bunson, „Pope Benedict XVI and the Sexual Abuse Crisis”, Huntington: Our Sunday Visitor Publishing Division 2010, ss. 207 (312)

Ks. Mariusz Szmajdziński
David G. Horrell, „An Introduction to the Study of Paul”, London: T&T Clark 20082,ss. 164 (315)

Ks. Mariusz Szmajdziński
Artur Sanecki SCJ, „Kanon biblijny w perspektywie historycznej, teologicznej i egzegetycznej”, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2008, ss. 140 (319)

Ks. Franciszek Wieczyński
Dorota Czajkowska-Majewska, „Człowiek globalny. Globalizacja, ewolucja, historia kobiet, neuropolityka, neuroekonomia, kryzys ekologiczny”, Warszawa 2009, ss. 271 (323)

Część 4 – Sprawozdania

Ks. Piotr Karpiński
Sprawozdanie z X Dni Tischnerowskich, Kraków, 21-24 kwietnia 2010 r. (329)

Ks. Wojciech Osial
Sprawozdanie z VIII Kongresu Teologów Polskich, Poznań, 13-16 września 2010 roku Spotkanie sekcyjne – Katechetyka, 16 września 2010 (337)

ks. Mariusz Szmajdziński
Sprawozdanie z Pieniężnieńskich Dni Misyjnych „Biblia a misje” (Pieniężno,24-25.04.2010) (341)

ks. Mariusz Szmajdziński
Sprawozdanie z 48. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich (Tarnów, 7-9.09.2010 (344)

Ks. Piotr Waleńdzik
Sympozjum wykładowców liturgiki na wydziałach teologicznych i w wyższych seminariach duchownych(348)

Ks. Mirosław Nowosielski
Klasyfikacja kryzysów psychologicznych(353)

Ks. Sławomir Wasilewski
Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, 5 października 2010 r.(356)

Ks. Piotr Karpiński
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. inaugurującej nowy rok seminaryjny 2010/11(358)

error: Zawartość jest chroniona.