Spis treści

Część 1 – Sympozjum

V Sympozjum naukowe
Nauczycielskie orędzie Apostoła Narodów a współczesna ewangelizacja w Polsce

Ks. Rektor Mirosław J. Skrobisz
Powitanie (9)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Przemówienie Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby na rozpoczęcie V sympozjum naukowego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu (13)

Ks. Stanisław Dziekoński
Nauczyciel – wychowawca w nauczaniu Jana Pawła II
L’insegnante – educatore secondo Giovanni Paolo II (17)

Ks. Dariusz Kotecki
Św. Paweł jako wychowawca. Wprowadzenie do pedagogii Apostoła Narodów
San Paolo come educatore. Introduzione alla pedagogia del Apostolo delle Nazioni (29)

Ks. Roman Murawski
Problemy współczesnej polskiej katechezy w świetle wypowiedzi Jana Pawła II
I problemi dell’odierna catechesi nei discorsi di Giovanni Paolo II (47)

Ks. Mariusz Szmajdziński
Misyjność Kościoła w ewangelizacyjnej koncepcji Św. Pawła
The Missionary Work of the Church in the Evangelizing Idea of Paul (63)

Część 2 – Artykuły

S. Leticja Beata Balcerek
Dziedzictwo wiary w Boga i wierność Kościołowi fundamentem polskiego patriotyzmu w świetle publikacji błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego (1866-1931)
Eredità della fede in Dio e la fedetltà alla Chiesa come fondamento del patrottismo polacco nella luce dei pubblicazioni del beato don Ignazio Klopotowski (1866-1931) (77)

Ks. Adam Domański
Przywódcy Izraela w starciu ze złymi mocami
Leaders of Israel fighting with evil forces (91)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Rodzina w dialogu z Bogiem
The Family in Dialogue with God (105)

Paulina Gajewska
Siostra zakonna jako pracownik w parafiach Diecezji Łowickiej
The Nun as Employee in Parishes of Łowicz’s Diocese (133)

Ks. Piotr Kaczmarek
Koran i Tradycja muzłumańska jako podłoże filozoficzno-teologicznych sporów w islamie
Koran and Muslim tradition as a sourse of philosophical and theological differences in the Islam (141)

Ks. Andrzej Kamiński
Historia parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha i Najświętszej Maryi Panny w Głogowcu
La storia della parrocchia di San Adalberto e Santissima Maria Vergine in Głogowiec(157)

Ks. Piotr Karpiński
Kartezjusza dowód na istnienie Boga
L’argument de Descartes sur l’existence de Dieu (181)

Ks. Piotr Karpiński
Kardynała Johna Henry’ego Newmana argument na istnienie Boga
The Cardinal John Henry Newman Argument for Existence of God (191)

Ks. Marek Kluz
Wpływ współczesnych migracji zarobkowych na więź małżeńską i rodzinną
La influencia de la migración conteporànea que genera ganancia sobre los lazos matrimoniales y familiares (201)

Ks. Dariusz Kuźmiński
Tożsamość i misja kapłana. Nauczanie Benedykta XVI na progu Roku Kapłańskiego
Identity and Mission of Priest Teaching of Benedict XVI at the Beginning of the Year for Priest (211)

Ks. Wojciech Osial
Szkolna lekcja religii wobec wyzwań reformy oświaty po roku 2007
L’insegnamento religioso scolastico di fronte alle sfide della riforma scolastica dopo del 2007 (229)

Ks. Zbigniew Pilichowski
Życie kapłańskie i radykalizm ewangeliczny w kontekście permanentnej formacji duchowej w nauczaniu Jana Pawła II
Priestly Life and the Radicalism of the Gospel in John Paul II’s Teaching (241)

Eugeniusz Sakowicz
Fides et ratio – encyklika dla teologów i filozofów
Fides et ratio – l’encyclique pour les théologiens et les philosophes (263)

Ks. Mirosław Jacek Skrobisz
Objawienie Boże – Deus Domini Occurrit et Homo Est Dei Capax
God’s Revelation – God Comes to Meet Man and Man’s Capacity for God (275)

Ks. Jerzy Swędrowski
Polskie Zjazdy Homiletyczne w Stanach Zjednoczonych
Polish Homiletic Congresses in United States of America (291)

Część 3 – Recenzje
Część 4 – Sprawozdania 

error: Zawartość jest chroniona.