Spis treści

Część 1 – Sympozjum

Kardynał Stefan Wyszyński – Ojcem jednoczącej się Europy (5)

Wprowadzenie (9)

Powitanie Biskupa Łowickiego (13)

 • Ks. Henryk Skorowski
  Osoba ludzka podstawą chrześcijańskiej Europy w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski (17)
 • Krystyna Czuba
  Współodpowiedzialność Polski za chrześcijańskie fundamenty Europy w przekazie Prymasa Stefana Wyszyńskiego (37)
 • Ks. Stanisław Poniatowski
  Pasterska posługa Prymasa Tysiąclecia w Łowiczu (49)
 • Józef Kardynał Glemp Prymas Polski
  Prymas Wyszyński wobec papieży i Stolicy Apostolskiej (67)
 • Józef Kardynał Glemp Prymas Polski
  Duch Święty potrzebuje naszych rąk, serc, umysłów (73)

Część 2 – Artykuły

 • Ks. Jerzy Adamczyk
  Instytucja prefekta szkolnego w świetle Regulaminu posługi duszpasterskiej prefektów (79)
 • Paweł Braszczyński
  Ocena moralna kapitalizmu w encyklice Jana Pawła II „Centesimus Annus” (89)
 • Ks. Adam Domański
  Abraham w nauczaniu papieża Jana Pawła II (105)
 • Ewa Drozd
  Małżeństwo i rodzina w wyobrażeniach wychowanków domów dziecka (113)
 • BP Andrzej F. Dziuba
  Kościół w posłudze na rzecz pojednania (Przesłanie Ojca św. Jana Pawła II) (123)
 • Ks. Józef Krasiński
  Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne, Rys historyczny (151)
 • Ks. Dariusz Kuźmiński
  Liturgia della Parola della Santa Messa domenicale come una proposta dell’educazione della coscienza cristiana
  Czytania liturgiczne podczas niedzielnej Mszy Świętej jako propozycja formacji sumienia chrześcijańskiego (165)
 • Ks. Rafał Markowski
  Element władzy centralnej w strukturze społeczności muzułmańskiej (189)
 • KS. Wojciech Osial
  Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego jako źródło inspiracji katechetycznych dla formacji wiary współczesnego człowieka (209)
 • Marek T. Pakuła
  Istota sprawiedliwości społecznej w nauczaniu papieża Jana Pawła II (Zarys problematyki) (219)
 • Ks. Jan Piekosz
  „Stare i nowe” sakramentalnej tajemnicy spowiedzi (235)
 • Katarzyna Różnowska
  Internet jako środek nowej ewangelizacji (249)
 • Ks. Ryszard Rumianek
  Aktualność orędzia Księgi Ezechiela (wykład inauguracyjny w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu 14.10.2006) (261)
 • Ks. Andrzej Santorski
  Eucharystia w centrum misji katechetycznej Kościoła (275)
 • Ks. Mirosław Jacek Skrobisz
  Kapłan słuchającym głosicielem Bożego Słowa według DV 25 (285)
 • Ks. Jerzy Swędrowski
  Niektóre aspekty przepowiadania Stefana Kardynał Wyszyński Prymasa Polski w czasie uroczystości koronacji Wizerunków Matki Bożej (299)
 • Ks. Mariusz Szmajdziński
  Starotestamentowe aluzje o „małżonce Jahwe” (311)
 • Agnieszka Szustak
  Dobro jako dar miłości w świetle pism św. Ignacego Loyoli (335)

Część 3 – Recenzje

 • Francis Edwards, SJ. Robert Persons. The Biography of an Elizabethan Jesuit 1546-1610. The Institute of Jesuit Sources. St. Louis, Missouri (b.r.w. – 2001?), ss. XX + 411,
  Bp. Andrzej F. Dziuba (349)
 • Ludwik Piechnik SJ. Powstanie i rozwój jezuickiego „Ratio studiorum” (1548-1599). Wydawnictwo WAM. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”. Kraków 2003, ss. 264,
  Bp. Andrzej F. Dziuba (351)
 • Erlend Loe. Naiwny Super. Wydawnictwo Zysk i S-ka Wydawnictwo S.j. Poznań 2002, ss. 206,
  Ks. Piotr Kaczmarek (355)
 • Paola Vismara. Oltre l’usura. La Chiesa e il prestito a interesse. Rubbettino. Milano 2004, ss. 435,
  Ks. Marek Kania (358)
 • Cesare Bissoli. Va’ e annuncia (Mc 5, 19). Manuale di catechesi biblica. Elle Di Ci Leumann. Torino 2006, ss. 308,
  Ks. Wojciech Osial (361)
 • Bp Andrzej Franciszek Dziuba. Cywilizacja miłości w koncepcji Ojca Świętego Jana Pawła II. London 2005, ss. 62,
  O. Regis Norbert Barwig, Oshkosh (USA) (367)
 • Bp Andrzej Franciszek Dziuba. Przesłanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymasa Polski. Zarys problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2004, ss. 207,
  O. Regis Norbert Barwig, Oshkosh (USA) (370)
 • D. Hoge, A. Okure. International Priests in America. Challenges and Opportunietes. Liturgical Press. Minnesota 2006, ss. 174,
  ks. Mirosław J. Skrobisz (374)
 • Szymon Tracz. Bractwa religijne w dekanacie żywieckim (1598-1772). Wydawnictwo UNUM. Kraków 2005, ss. 129,
  Ks. Paweł Staniszewski (378)
 • Witold Bobryk, Duchowieństwo unickiej diecezji chełmskiej w XVIII wieku, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005, ss. 218,
  Ks. Paweł Staniszewski (382)
 • Mariusz Rosik, Archeolog czyta Biblię. Nowe odkrycia: fałszerstwa czy wyzwania dla wiary?, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2006, s. 144,
  Ks. Mariusz Szmajdziński (389)

Część 4 – Sprawozdania i komunikaty

 • Ioannes paulus ii – papa sacrae paginae. 43.
  Sympozjum Biblistów Polskich (Łowicz, 20-22. 09. 2005),
  Ks. Mariusz Szmajdziński (401)
 • Sprawozdanie z Sympozjum Homiletycznego z okazji 100. lecia „Biblioteki Kaznodziejskiej” 19-20 września 2006,
  Ks. Jerzy Swędrowski (408)
 • 44. Sympozjum Biblistów Polskich (Kalisz, 19-21. 09. 2006),
  Ks. Mariusz Szmajdziński (412)
 • „Zachować tożsamość: starożytny Izrael w obliczu obcych kultur i religii”. I Sympozjum Orientalistów Polskich (Kazimierz Dolny, 27-29. 09. 2006),
  Ks. Mariusz Szmajdziński (417)
error: Zawartość jest chroniona.