Spis treści

Część 1 – Sympozjum

Od nuncjatury Achillesa Rattiego do Konkordatu Piusa XI (9)

Wprowadzenie (11)

Powitanie Biskupa Łowickiego (13)

Abp Józef Kowalczyk
Nuncjatura Achillesa Rattiego w odbudowie stosunków Dyplomatycznych Polski ze Stolicą Apostolską (15)

Ks. Stanisław Wilk
Konkordat polski z 1925 r. – oczekiwania stron i stan realizacji (27)

Ks. Wojciech Góralski
Konkordaty Polski ze Stolicą Apostolską z 1925 i 1993 roku (41)

Ks. Stanisław Poniatowski
Achillesa Rattiego peregrynacje po obszarze dzisiejszej diecezji łowickiej (59)

Część 2 – Artykuły

Dobrochna Bach-Golecka
„Elementarz Pokoju” – Orędzia Papieża Jana Pawła II z okazji Światowych Dni Pokoju (1979-2005) (75)

Ks. Robert Bernagiewcz
Sacrum w muzyce liturgicznej w świetle obowiązujących norm (87)

Ks. Adam Domański
The Figure of Caleb in Selected Jewish Legends and in the Teaching of the Church Fathers (95)

Bp Andrzej Franciszek Dziuba
Zagrożenia i wyzwania w dziedzinie ochrony zdrowia i życia ludzkiego (109)

Mariusz J. Golecki
Problem niezmienności Boga w teologii scholastycznych komentatorów Św. Tomasza z Akwinu. Uwagi na marginesie rozprawy ks. Krzysztofa Olafa Charamsy (143)

Ks. Tomasz Hergesel, Anna Sowińska
Ojciec (157)

Ks. Andrzej Klocek
Właściwości pola znaczeniowego sacrum w ujęciu etymologicznym (163)

Ks. Dariusz Kuźmiński
Dimensione sacramentale dell’atto coniugale: fondazione e conseguenze per l’etica coniugale (177)

Ks. Wojciech Osial
Proces odnowy katechezy w świetle konfrontacji adhortacji apostolskiej „Catechesi tradendae” z tematyką Synodu Biskupów w 1977 roku (195)

Ks. Mirosław J. Skrobisz
La divina rivelazione e la sua trasmissione nelle catechesi di Giovanni Paolo II (215)

Ks. Jerzy Swędrowski
Metody rozwoju chrześcijańskiego w ujęciu Stanisława Karnkowskiego (253)

Ks. Mariusz Szmajdziński
(H)e Aletheia Apokalyftheisa Sofia Estin. Biblijna refleksja nad Encykliką Jana Pawła II „Fides et Ratio” (269)

S. Antonina Wilk
Znaczenie miłości dla życia rodzinnego i wychowania potomstwa (281)

Ks. Bogdan Zatorski
Rodzina środowiskiem formacji katolików świeckich w świetle nauczania Jana Pawła II (293)

Część 3 – Recenzje

Bp Andrzej. Dziuba
Duchowość chrześcijańska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu. Redaktor naczelny Gordon Mursell. Edycja Świętego Pawła. Częstochowa 2004, ss. 384 (313)

Bp Andrzej F. Dziuba
Joseph Pearce. Literary Converts. Spiritual Inspiration in an Age of Unbelief. Ignatius Press. San Francisco 2000 ss. 452 (319)

Bp Andrzej F. Dziuba
Dawid Kertzner. The Papes Against the Jews. The Vaan’s Role in the Rise of Modern Anti-Semitism. Alfred A. Knopf. New York 2001, ss. 355 (323)

Ks. Andrzej Luter
K.Kietliński, V. Martinez Reyes, T. Olekysn – Etyka w biznesie i zarządzaniu, Warszawa 2005 (327)

Ks. Paweł Staniszewski
Eugeniusz Wiśniowski, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004, Wydawnictwo KUL, ss. 444 (333)

Ks. Paweł Staniszewski
Waldemar Graczyk, Stanisław Łubieński, pasterz, polityk i pisarz 1574-1640, Kraków 2005, ss. 484 (341)

Część 4 – Sprawozdania I Komunikaty

Ks. Mirosław J. Skrobisz
Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Teologicznego The „loci theologici” In the Light of Dei Verbum (351)

error: Zawartość jest chroniona.