Spis treści

Część 1 – Artykuły

 • Andrzej Luter
  Biskup i Kapłan Na 75-lecie księdza biskupa Alojzego Orszulika (1)
 • Stanisław Banach
  Struktura narastająca granic i terytorium parafii św. Jakuba Apostoła w Głownie (7)
 • Waldemar Bartocha
  Struktura prawna i zasady funkcjonowania Komisji Episkopatów Wspólnoty (Unii) Europejskiej (COMECE) (25)
 • Robert Bernagiewicz
  Zagadnienie kwartowej i kwintowej notacji transpozycyjnej w anonimowym traktacie „De cantibus quae supra modum intenduntur vel remittuntur” (35)
 • Tomasz Chlebowski
  Chrystologia w Dekrecie o ekumenizmie „Unitatis redintegratio” (57)
 • Andrzej Klocek
  Recepcja potrydenckiego mszału rzymskiego w diecezji kujawsko-pomorskiej w świetle dokumentów powizytacyjnych biskupa Hieronima Rozdrażewskiego (1582 – 1599) (63)
 • Wiesław Konarski
  Teologiczne podstawy duszpasterstwa rodzin w nauczaniu Kościoła katolickiego w Polsce (Od Soboru Watykańskiego II do II Polskiego Synodu Plenarnego) (97)
 • Adam Jakub Kwaśniak
  Marketing religijny. Zapiski na marginesie IV księgi „De doctrina christiana” św. Augustyna (107)
 • Jacek Litwin
  Talis honorabilis scientia – rozważania o XV-wiecznej metafizyce w Krakowie, na przykładzie wybranego komentarza z tego okresu (121)
 • Andrzej Luter
  Modele jedności ekumenicznej (129)
 • Julian Ławrynowicz
  Powinności i odpowiedzialność w pracy twórczej (135)
 • Mariusz Makowski
  Biblijny imperatyw recepcji ekumenicznej (147)
 • Piotr Rygula
  Wybrane zagadnienia medyczno-prawne wpływu zaburzeń psychicznych na ważność zgody małżeńskiej (z historii narodzin kan. 1095 KPK 1983) (155)
 • Iwona Sękalska
  Językowy wizerunek poszczególnych osób Trójcy Świętej, w pierwszym tomie „Świętokrzyskich kazań radiowych” biskupa Józefa Zawitkowskiego (173)
 • Paweł Staniszewski
  Szpitalnictwo kościelne w Wolborzu w okresie przedrozbiorowym (183)
 • Marek Stępniak
  Chrześcijaństwo i Kościoły w Unii Europejskiej (205)
 • Jerzy Swędrowski
  Kerygmat w homilii (215)
 • Dariusz Szeląg
  Działania zmierzające do utrwalenia pokoju według pism ks. prof. dr. hab. Joachima Kondzieli (1932 – 1992) (225)
 • Mariusz Szmajdziński
  Pasterz, gwiazdy i uprawy rolne w księdze proroka Amosa. Biblijna refleksja nad herbem biskupa Alojzego Orszulika (237)
 • Rafał Wiśniewski
  Udział świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa w pismach kard. J.M. Lustigera (257)

Część 2 – Przekłady

 • Jerzy Krykowski
  Dysputa Herakliana, świeckiego, z Germiniuszem, biskupem Syrmium, o wierze soboru nicejskiego i synodu ariańskiego w Rimini – wprowadzenie i przekład (273)
 • Piotr Walewski
  [Homilia] naszego świętego Ojca Leoncjusza, prezbitera Konstantynopola na Świętą Paschę (283)

Część 3 – Recenzje

 • Andrzej Klocek
  P. BOURDIEU, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, Kraków 2001 (291)
 • Jerzy Krykowski
  A. Marchetto, Chiesa e papato nella storia e nel diritto, Citta del Vaticano, 2002 (301)
 • Andrzej Luter
  Trzy medytacje Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2003 (304)
 • Mariusz Szmajdziński
  Waldemar Rakocy, Faryzeusze. Historia – Ewangelie, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2002, s. 176 (306)

Część 4 – Sprawozdanie

 • Stanisław Banach
  Spotkanie księży-historyków Kościoła na Górze Świętej Anny w dniach 24-25 kwietnia 2003 r (309)
error: Zawartość jest chroniona.