Spis treści

Część 1 – Artykuły

 • Robert Bernagiewicz
  Dyferencje z „tonariusza mszalnego” Aureliana z Reóme. Próba rekonstrukcji (1)
 • Piotr Klimek
  Teologia Iz 57,3a między Septuagintą a tekstem masoreckim (27)
 • Andrzej Klocek
  Proweniencja mszałów używanych w kościołach diecezji kujawsko-pomorskiej w świetle dokumentów powizytacyjnych z lat 1576-1578 (33)
 • Jerzy Krykowski
  Le nozioni di „conuersio” e „conuersatio” nell’insegnamento penitenziale di Cipriano di Cartagine (47)
  Pojęcia „conuersio” i „conuersatio” w nauczaniu Cypriana z Kartaginy o pokucie (52)
 • Adam Jakub Kwaśniak
  Seminarium diecezjalne. Alternatywy zamkniętego systemu edukacyjnego (53)
 • Jacek Litwin
  Elementy myśli filozoficznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w I poł. XV w., na przykładzie komentarza „Quaestiones super duodecim libros
  Metaphysicorum Aristotelis” Jana z Raciborska (71)
 • Jolanta Malczewska-Kawalec
  Misterium chrztu świętego jako wydarzenie zbawcze – na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego (85)
 • Leszek Niewiadomski
  Panorama filozofii francuskiej (97)
 • Paweł Pietrzak
  Młodzież łowicka we wspólnocie Kościoła (109)
 • Stanisław Poniatowski
  Z dziejów kultu św. Wiktorii, patronki Łowicza i diecezji łowickiej (129)
 • Riemer Roukema
  La transcendance et la proximite’ de Dieu dans le christianisme ancien (149)
  Transcendencja i bliskość Boga w starożytnym chrześcijaństwie (164)
 • Piotr Rygla
  Exposición tradicional de la doctrina del matrimonio en los manuales polacos del Derecho canónico de la e’poca del CIC de 1917 (165)
  Doktryna o małżeństwie na podstawie polskich podręczników prawa kanonicznego z okresu obowiązywalności KPK 1917 (183)
 • Ryszard Selejdak
  Formacja duchowa „sercem” formacji kapłańskiej (185)
 • Iwona Sękalska
  Językowy wizerunek Matki Bożej w „Świętokrzyskich kazaniach radiowych” biskupa Józefa Zawitkowskiego (205)
 • Marek Solarczyk
  Dzieje Kościoła katolickiego na Pradze (219)
 • Paweł Staniszewski
  Opieka społeczna w Polsce przedrozbiorowej w ustawodawstwie państwowym (233)
 • Marek Stępniak
  Zasady życia społecznego jako kryterium oceny procesu integracji europejskiej w nauczaniu Jana Pawła II (253)
 • Jerzy Swędrowski
  Prymas Stanisław Karnkowski jako kaznodzieja (263)
 • Mariusz Szmajdziński
  Misterium iniquitatis w Am 5,11a. 12b (271)

Część 2 – Recenzje

 • Ryszard Selejdak, Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła, [Biblioteka „Niedzieli” tom 136], Częstochowa 2002, ss. 129
  (Jerzy Krykowski) (283)
 • Gonzalez J.L., Persuasión subliminal y sus tecnicas (Perswazja subliminarna i jej techniki), Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, ss. 286.
  (Adam Jakub Kwaśniak) (285)
 • Martinez Diez G., La cruz y la espada. Vida cotidiana de las órdenes militares espańolas (Krzyż i miecz. Życie codzienne hiszpańskich zakonów rycerskich), Plaza & Janes, Barcelona, 2002, ss. 331.
  (Adam Jakub Kwaśniak) (287)
 • Hensbergen G. Van., Antoni Gaudi’, Plaza & Janes, Barcelona, 2002, ss. 350.
  (Adam Jakub Kwaśniak) (289)
 • ABP Henryk J. Muszyński, Europa ducha. Chrześcijańska wizja fundamentów jedności europejskiej, Gaudentinum, Gniezno 2002, ss. 210.
  (Marek Stępniak) (291)
 • Daniel Bourgeois, Duszpasterstwo Kościoła, Pallottinum – Poznań 2001, ss. 798.
  (Marek Stępniak) (295)
 • Bogdan Poniży, Motyw Wyjścia w Biblii. Od historii do teologii, Biblioteka Pomocy Naukowych 21, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Teologiczny 2001, s. 160.
  (Mariusz Szmajdziński) (299)
 • Anetta Ceglińska, Piękno papieskiego słowa. O stylu encyklik Jana Pawła II, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2000, s. 172.
  (Mariusz Szmajdziński) (302)
 • Tomasz Jelonek, Schemat Miszny, Kraków: Wydawnictwo Unum 2001, s. 76.
  (Mariusz Szmajdziński) (305)
error: Zawartość jest chroniona.