Spis treści

Adamczewski Bartosz
Owoc Ducha – owoc mądrości. Sapiencjalne cechy katalogu cnót Ga 5, 22n (1)

Banach Stanisław
Wota za przeżycie II wojny światowej na terenie południowego Mazowsza (11)

Bardski Krzysztof
Niewola babilońska w interpretacji Targumu do Pieśni nad Pieśniami 5,2-6,17 (25)

Drozdowska Teresa Renata. SM
Praca katechety jako sytuacja stresowa (41)

Ionascu Iuvenalie Ion
La Theotokos e la reconciliazione cosmica secondo i Padri orientali (63)

Kaczmarek Janusz
Alla soglia dell’eternitá. i n dimensione temporalne della situazione della grande folla in Ap 7,13-17 alla luce della sua relazione alla visione delia Gerusalemme Nova (67)

Kakacziszwili Zurab
Początki państwa gruzińskiego (79)

Kakacziszwili Zurab
Stosunki persko-gruzińskie (85)

Kakacziszwili Zurab
Kościół gruziński w pierwszych wiekach (91)

Kakacziszwili Zurab
Krótki zarys hagiografii gruzińskiej (99)

Klocek Andrzej
Muzyka liturgiczna w parafiach diecezji Łowickiej: dekrety l Synodu Diecezji Łowickiej (1995-1999) i stopień ich realizacji w roku 2000 (105)

Krykowski Jerzy
Spiritus/spiritalis nell’insegnamento penitenziale di Cipriano (145)

Kwaśniak Adam Jakub
La omnisciencia como una propiedad esencial en el contexto de la simplicidad divina. Santo Tomas de Aquino y Alvin C. Plantinga (153)

Mali Franz
Werden alle Kirchen wieder am selben Tag Ostern feiern? Zum altkirchlichen und gegenwartigen Bemuhen um einen gemeinsamen Osterfesttermin (163)

Perzyński Andrzej
Miłość jako zasada teologii według Josefa Zveriny (1913-1980) (187)

Roukema Riemer
La tradition apostolique et le canon du Nouveau Testament (211)

Selejdak Ryszard
Profesor teologii wychowawcą i świadkiem wiary (229)

Skobel Stanisław
Kościół a homoseksualizm. Refleksje teologiczno-duszpasterskie (245)

Staniszewski Paweł
Terytorium archidiakonatów: łęczyckiego i łowickiego w okresie przedrozbiorowym (255)

Stępniak Marek
Ubodzy przełomu tysiącleci. (Zadłużenie międzynarodowe w nauczaniu społecznym Kościoła) (267)

Szmajdziński Mariusz
Molestowana dziewczyna w Am 2,7c (279)

Warzeszak Stanisław
Wolność i godność człowieka w osobowym wymiarze chrześcijańskiego powołania (289)

Witczak Krzysztof Jan
Działanie osoby ludzkiej w koncepcji filozoficznej kardynała Karola Wojtyły (319)

Recenzje (331)

Sprawozdania (361)

error: Zawartość jest chroniona.