Kontakt

Wyższe Seminarium Duchowne

Adres

ul. Seminaryjna 6

99-400 Łowicz

Telefon

(+48) 46 837 60 16

Nr konta bankowego

Pekao S.A. I Oddz. Łowicz.

13 1240 3347 1111 0000 2865 6238
30 1050 1461 1000 0090 6869 0891

Rektor - Ks. kan. dr Sławomir Wasilewski

Data: (1970-1996-2010)

Funkcje:

 • Kolegium Konsultorów Diecezji Łowickiej
 • Rada Kapłańska – Członek z urzędu
 • Diecezjalne Dzieło Powołań – Dyrektor
 • Redakcja „Studia Loviciensia” – Redaktor
 • Wyższe Seminarium Duchowne – Rektor
Wicerektor - Ks. dr Piotr Kaczmarek

Funkcje:

 • Diecezjalne Dzieło Powołań – Asystent
 • Duszpasterstwo służby liturgicznej – Referent
 • Wyższe Seminarium Duchowne – Wicerektor
Prefekt - Ks. dr Grzegorz Cieślak

Data: (1975-2001-2012)

Funkcje:

 • Rada Kapłańska – Członek z nominacji
 • Wyższe Seminarium Duchowne – Dyrektor Administracyjny
 • Wyższe Seminarium Duchowne – Prefekt
 • Wykładowca – Wykłada teologię dogmatyczną
Ojciec duchowny - Ks. dr Zbigniew Przerwa

Data: (1968-1994-2010)

Funkcje:

 • Diecezjalne Dzieło Powołań – Asystent
 • Wyższe Seminarium Duchowne – Moderator do spraw stałej formacji kapłanów
 • Wyższe Seminarium Duchowne – Ojciec Duchowy
Dyrektor Administracyjny - Ks. dr Grzegorz Cieślak

Data: (1975-2001-2012)

Funkcje:

 • Rada Kapłańska – Członek z nominacji
 • Wyższe Seminarium Duchowne – Dyrektor Administracyjny
 • Wyższe Seminarium Duchowne – Prefekt
 • Wykładowca – Wykłada teologię dogmatyczną
Wspomagający pracę Ojca Duchownego - Ks. mgr lic. Adam Bednarczyk

Data:1963 – 1988 – 1966

Funkcje:

 • Rada Proboszczów występujących przy uwuwaniu i przenoszeniu proboszczów (w/g. kan. 1742 § 1 KPK)
 • Rada Kapłańska – Członek z nominacji
 • Wizytatorzy Parafii Dziekańskich – Wizytator Parafii Dziekańskich
 • Wyższe Seminarium Duchowne – Wspomagający pracę Ojca Duchownego

Tu jesteśmy